[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : คุยกับลูกในครรภ์ เพิ่มทักษะลูกน้อยในอนาคตปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 20 เม.ย. 2558 : 10:02 หมวด สุขภาพน่ารู้


คุยกับลูกในครรภ์ เพิ่มทักษะลูกน้อยในอนาคต thaihealth
     แม้จะเป็นที่รู้กันมาอย่างช้านานแล้วว่า เด็กที่อยู่ในครรภ์สามารถรับรู้ได้ถึงการเต้นของหัวใจ และเสียงของแม่ทว่า ล่าสุดการศึกษาจากฮาร์วาร์ด เมดิคอล สกูล พบว่า การได้ยินเสียงของแม่นั้นอาจช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และทักษะการได้ยินของลูกน้อยในอนาคตอีกด้วย


       การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษากับเด็กที่อยู่ในครรภ์ทั้งหมด 40 คน และแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งนั้นจะได้รับฟังเสียงพูดและเสียงการเต้นของหัวใจของแม่เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ติดต่อกัน 1 เดือน ขณะที่อีกกลุ่มจะได้ยินเฉพาะเสียงทั่วๆ ไปในโรงพยาบาลเท่านั้น
หลังจาก 30 วันผ่านไป นักวิทยาศาสตร์พบว่า เด็กกลุ่มแรกที่ได้ฟังเสียงของแม่นั้นมีขนาดของกลีบสมองส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยิน (ออดิทอรีคอร์เท็กซ์) ใหญ่กว่าอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งสมองส่วนนี้นั้นมีความสำคัญต่อทักษะทางด้านการพัฒนาภาษาและการได้ยินของลูกน้อยนั่นเอง
ได้ยินดังเช่นนี้แล้ว ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยที่คุณแม่จะพูดคุย หรือร้องเพลงให้ลูกในครรภ์ฟังทุกๆ วัน


ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ตเข้าชม : 10975 เรื่องล่าสุดใน หมวด สุขภาพน่ารู้