[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองและวิเคราะห์การนอนหลับปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 2 ธ.ค. 2560 : 11:57 หมวด บริการจากใจ


 

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองและวิเคราะห์การนอนหลับ ให้บริการตรวจวินิจฉัย 2 ประเภทคือ
     1.การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง หรือ EEG
           เป็นการตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคลมชัก หรือโรคทางสมองอื่น ๆ เช่นผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว มีอาการเสื่อมทางระบบประสาท มีพฤติกรรมหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ซึ่งสงสัยว่าจะเป็นอาการของโรคลมชัก
     2.การตรวจวิเคราะห์การนอนหลับ หรือ Sleep Lab
        เป็นการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีปัญหาการนอน การตื่น และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการนอนหลับ
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองและวิเคราะห์การนอนหลับ อาคารน้อมเกล้าชั้น 4  ที่โทร 076 – 361234 ต่อ 2432 ในวันและเวลาราชการค่ะ

 

 เข้าชม : 73385 เรื่องล่าสุดใน หมวด บริการจากใจ

บริจาคโลหิต ( 6 ก.ย. 2555 : 10:09)