[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิ์ประกันสังคมปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 19 ธ.ค. 2561 : 13:34 หมวด บริการตรวจสุขภาพ


โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

สิทธิ์ประกันสังคม รพ.วชิระภูเก็ต

รอปรับปรุงข้อมูล

ติดต่อสอบถาม : งานตรวจสุขภาพ ตึกหลวงพ่อแช่มวัดฉลองชั้น 1 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เบอร์โทร : 076-361234 ต่อ 6701, 6708 เบอร์มือถือ 088-587-1581, 088-5871582
Email : vcrpkt@gmail.com

*** รายการตรวจสุขภาพดังกล่าว ตามประกาศ สำนักงานประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ฟรี ***
หากมีข้อสงสัย ให้ดูเอกสารแนบท้าย หรือ ดูจากเว็บไซด์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thเข้าชม : 119495 เรื่องล่าสุดใน หมวด บริการตรวจสุขภาพ