[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : บริการห้องพักผู้ป่วยพิเศษ6 พ.ย. 2551 : 10:10 | 2 ธ.ค. 2560 : 11:56


 

บริการจองห้องพิเศษ  การจองห้องพิเศษ

 • ในเวลาราชการ ติดต่อจองห้องพักที่ศูนย์จองห้อง ข้างห้องบัตร ตึกอำนวยการชั้น 1
 • นอกเวลาและวันหยุดราชการ ติดต่อจองห้องพักที่ห้องบัตร
 • สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล มีสิทธิ์จองห้องล่วงหน้าได้ 3 วัน โดยต้องมีหลักฐานที่แพทย์นัดมาด้วย


อัตราค่าห้องพิเศษ (2558)

ลำดับ ประเภทห้อง/ตึก ราคา (บาท)
1 ห้องพิเศษเดี่ยว อาคารน้อมเกล้า 2 1,200
2 ห้องพิเศษเดี่ยว อาคารน้อมเกล้า 3 1,200
3 ห้องพิเศษเดี่ยว อาคารน้อมเกล้า 4 2,000
4 ห้องพิเศษเดี่ยว (VIP) อาคารอันดามัน ชั้น 5 2,500
5 ห้องพิเศษเดี่ยว (ปรับปรุงใหม่) อาคารอันดามัน ชั้น 5 1,800
6 ห้องพิเศษเดี่ยวทั่วไป อาคารอันดามัน ชั้น 5 1,200
7 ห้องพิเศษเดี่ยว (VIP) อาคารอันดามัน ชั้น 4 2,400
8 ห้องพิเศษเดี่ยวทั่วไป อาคารอันดามัน ชั้น 4 1,200
9 ห้องพิเศษเดี่ยว ห้องเล็ก อาคารอันดามัน ชั้น 4 900
10 ห้องพิเศษรวม (2 เตียง) อาคารตึกสงฆ์อาพาธ 600/เตียง
11 ห้องพิเศษเดี่ยว ตึกสูติกรรม ชั้น 2,3 1,200
12 ห้องพิเศษเดี่ยว ตึกสูติกรรม ชั้น 4 1,800
13 ห้องพิเศษเดี่ยว (ห้องเล็ก) ตึกสูติกรรม ชั้น 4 1,200
14 ห้องพิเศษรวม ตึกสูติกรรม ชั้น 4 800
15 ห้องพิเศษเดี่ยวปรับอากาศ ตึก 200 ปีล่าง 1,200
16 ห้องพิเศษเดี่ยวพัดลม ตึก 200 ปีล่าง 600
17 ห้องพิเศษพัดลม ตึก 200 ปีบน 600
18 ห้องพิเศษเดี่ยว ตึกคุณพุ่ม 1800
19 ห้องพิเศษรวม ตึกคุณพุ่ม 600
20 ห้องพิเศษประกันสังคม ตึกคุณพุ่ม (ส่วนลด 400) 1800

การบริการอาหาร

โรงพยาบาลจะนำอาหารมาบริการตามช่วงเวลา ดังนี้

 • เช้า เวลา 06.00 - 07.00 น.
 • เที่ยง เวลา 11.00 - 12.00 น.
 • บ่าย เวลา 14.00 - 15.00 น.
 • เย็น เวลา 16.00 - 17.00 น.

ประกาศเพิ่มเติม

 • ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมที่เลือกโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลหลัก ถ้าประสงค์จะเข้าพักห้องพิเศษ จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าห้อง 400 บาท/วัน จากราคาห้องพิเศษที่เข้าพัก
 • ผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาล ฯ จะทำการเก็บเงินค่ายาและค่ารักษาอื่น ๆ ทุก  ๆ 3 วัน
 • ถ้านำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ จะต้องเสียค่าไฟเพิ่ม 20 บาท/วัน  ยกเว้นเตียงลม วันละ 50 บาท/วัน/เตียง
 • ถ้าทำอุปกรณ์ของโรงพยาบาลฯ ชำรุดเสียหาย ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โรงพยาบาล ฯ ตามราคาของที่ชำรุด
 • อนุญาตให้ญาติเฝ้าไข้ผู้ป่วยได้เพียง 2 คนเท่านั้น
 • อนุญาตให้เยี่ยมผู้ป่วยได้ระหว่างเวลา 12.00 - 21.00 น.
 • ห้ามนำของมีค่าใด ๆ มาเก็บไว้ในโรงพยาบาลฯ หากเกิดการสูญหายทางโรงพยาบาลฯ จะไม่รับผิดชอบ
 • ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา ของมึนเมา ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นในโรงพยาบาลฯ โดยเด็ดขาด

 เข้าชม : 265875 เรื่องล่าสุดใน หมวด บริการจากใจ

บริจาคโลหิต ( 6 ก.ย. 2555 : 10:09)