[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 7 มิ.ย. 2556 : 14:42 หมวด หน่วยงานภายใน


กลุ่มงานโสต  ศอ  นาสิก  ลาริงซ์ 
            กลุ่มงานโสต ศอ  นาสิก ลาริงซ์  ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคทางหู  คอ  จมูก  และให้บริการตรวจการได้ยิน  การสื่อความหมาย  ในวัน  -  เวลาราชการ  และรับปรึกษา  กรณีฉุกเฉิน  24  ชั่วโมง

  • ให้บริการตรวจหามะเร็งในช่องจมูก  โพรงไซนัส, กล่องเสียง  และหลังโพรงจมูกด้วยกล้องออกจอภาพเคลื่อนไหว
  • ให้บริการทำผ่าตัดภายในช่องจมูก  และโพรงไซนัส  โดยใช้เครื่องส่องตรวจ  แบบเคลื่อนไหวได้  พร้อมวีดีทัศน์
  • ให้บริการตรวจโรคทางจมูก  หู  ลำคอ  กล่องเสียง  ด้วยระบบวีดีทัศน์
  • ให้บริการออกเอกสารรับรองความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  โดยโสต  ศอ  นาสิก  แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยความพิการและออกเอกสารรับรองความพิการ  ให้ผู้พิการนำไปจดทะเบียนเป็นคนพิการตามกฎหมาย  แล้วมารับบริการรักษาพยาบาล  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  • ให้บริการเครื่องช่วยฟัง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูสมรรถภาพ  และมอบเครื่องช่วยฟังให้กับผู้พิการทางการได้ยิน
  • ให้บริการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด (OAE)
  • ให้บริการการแก้ไขการพูด (วจีบำบัด)  Speech  Therapy  ซึ่งเป็นการแก้ไขการพูดสำหรับเด็ก  ผู้ใหญ่       ทุกประเภท  ที่มีปัญหาการพูดและการสื่อสารโดยการใช้ภาษา

งานหอผู้ป่วยใน  Round Ward  ทุกวัน

ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มงานโสต  ศอ  นาสิก  ลาริงซ์  ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โทรศัพท์ 0-7636-1234 ต่อ 1283เข้าชม : 26925 เรื่องล่าสุดใน หมวด หน่วยงานภายใน

งานห้องผ่าตัด ( 6 ธ.ค. 2561 : 13:57)