[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : คำถามที่พบบ่อย (FAQ)ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 2 มิ.ย. 2558 : 10:58 หมวด รู้จักโรงพยาบาล


คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. การเตรียมตัวก่อนมาโรงพยาบาล

 • ผู้ป่วยใหม่ ที่มารับการตรวจครั้งแรก ให้นำบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
 • ผู้ป่วยเก่า ที่เคยมาตรวจแล้วให้นำบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลมาด้วยทุกครั้ง
 • ผู้ป่วยที่มีบัตรต่างๆ เช่น บัตรสุขภาพ, บัตรประกันสังคม,บัตรทหารผ่านศึก,หรือบัตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโปรดนำมาด้วยทุกครั้ง
 • ผู้ป่วยฉุกเฉินหรืออาการหนัก เช่น ได้รับอุบัติเหตุ หรืออาการหนักมาก เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ให้ตรงไปยังห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน แล้วจึงติดต่อเรื่องบัตร

2. การเปิดบริการของคลินิกพิเศษต่าง ๆ

3 .สามารถเยี่ยมผู้ป่วยได้ในเวลาใด

     - ผู้ป่วยสามัญ เยี่ยมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 21.00 น.
     - ผู้ป่วยห้อง ไอ.ซี.ยู. อายุรกรรม เข้าเยี่ยมครั้งละ 1 คน เยี่ยมได้ทุกวัน วันละ 2 เวลา คือ
                  เวลา 12.00 น. – 13.00 น. และเวลา 18.00 น. – 19.00 น.
     - ผู้ป่วยห้อง ไอ.ซี.ยู. ศัลยกรรม เข้าเยี่ยมครั้งละ 1 คน เยี่ยมได้ทุกวัน วันละ 2 เวลา คือ
                  เวลา 12.00 น. -13.00 น. และเวลา 18.00 น. – 19.00 น.
*** ผู้ป่วยห้องพิเศษสามารถเยี่ยมได้ทุกวันและทุกเวลา

 

4. โรงพยาบาลเปิดให้บริการเวลาใด

 • แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.
 • แผนกฉุกเฉิน (ER) เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

5. สามารถติดต่อโรงพยาบาลได้อย่างไร

 • 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
  โทรศัพท์ 0-7636-1234 โทรสาร 0-7621-1155 สายด่วน 1669
  อีเมล์

6. การคลอด สิทธิบัตรทอง

 • สิทธิบัตรทองภูเก็ต ฟรีค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าห้องพิเศษ
 • สิทธิบัตรทองต่างจังหวัด ต้องจ่ายเงินสด
  •  หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์พิเศษกับแพทย์คลินิก ผู้ป่วยต้องชำระเงินเอง

7. สถานที่จอดรถอยู่บริเวณใดบ้าง

 • ท่านสามารถนำรถมาจอดได้ บริเวณดังนี้
  • ถนนเยาวราช ด้านหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  • ซอย.วชิระ ทางขึ้นเขารัง และมีบริการจอดของเอกชน คันละ 20 บาท หรือสามารถจอดได้ที่หน้าวัดเขารัง
  • ด้านหลังโรงพยาบาล สามารถจอดได้ที่ อาคารเวชศาสตร์ใต้น้ำ  อาคารบ้านคุณพุ่ม ฯ ขึ้นทางประตูซอยวชิระ
  • บริเวณตรงข้ามสเต็กสามกองมีลานจอดของเอกชน

8. การจองห้องพิเศษ

 • ในเวลาราชการ ติดต่อจองห้องพักที่ศูนย์จองห้อง ข้างห้องบัตร ตึกอำนวยการชั้น 1
 • นอกเวลาและวันหยุดราชการ ติดต่อจองห้องพักที่ห้องบัตร
     สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล มีสิทธิจองห้องล่วงหน้าได้ 3 วัน โดยต้องมีหลักฐานที่แพทย์นัดมาด้วย


อัตราค่าห้องพิเศษ
     - ห้องพิเศษอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี วันละ  600 บาท
     - ห้องพิเศษ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี วันละ 1,200 บาท
     - ห้องพิเศษอาคารน้อมเกล้า อาคารสูติกรรม และอาคารสงฆ์อาพาธ วันละ 1,200 บาท
     - ห้องพิเศษอาคารอันดามัน ชั้น 1 ,2 และ3 วันละ 1200, 1600 บาท
     - ห้องพิเศษอาคารอันดามันชั้น 4 และ5 วันละ 1,800 บาท
     - ห้องพิเศษ วี.ไอ.พี. อาคารอันดามัน ชั้น 4 และ5 วันละ 2,500 บาท

หรือสามารถดูได้ที่  บริการห้องพักผู้ป่วยพิเศษ

 เข้าชม : 121305 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล