[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : วันเวลาเปิดให้บริการของคลินิกต่าง ๆปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 7 ม.ค. 2563 : 16:31 หมวด ตารางแพทย์ออกตรวจ


กรุณาตรวจสอบวันเวลาเปิดให้บริการ ก่อนไปโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกของท่าน

คลินิค/แผนก

วันที่เปิดบริการ

เวลาตรวจ

คลินิกรุ่งอรุณ

จันทร์ - ศุกร์

06.30 - 08.30 น.
     
วชิระคลินิก(นอกเวลา) จันทร์ - ศุกร์ 17.00 - 22.00 น.
แผนกสูตินรีเวช จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
คลินิกโรคไต วันพุธ 13.00 - 16.00 น.
คลินิกวางแผนครอบครัว จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.
     
ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ
    - ในเวลาราชการ(ด้วยตนเอง)
    - นอกเวลาราชการ (โทรศัพท์)

จันทร์ - ศุกร์
นอกเวลา - วันหยุด
จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ - อาทิตย์

08.30 - 16.00 น.

17.00 - 20.00 น.
08.30 - 16.30 น.
คลินิกตรวจมารดาหลังคลอด อังคาร 13.00 - 16.00 น.
คลินิกนมแม่ จันทร์ และ ศุกร์ 08.30 - 12.00 น.

คลินิกฝากครรภ์
    - ผู้ป่วยใหม่
    - ผู้ป่วยเก่า


จันทร์ - พุธ - ศุกร์
จันทร์ - พุธ - ศุกร์

08.30 - 12.00 น.
13.00 - 15.00 น.
คลินิกสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีน อังคาร - พฤหัสบดี 13.00 - 15.00 น.
แผนกทำแผล/ฉีดยา จันทร์ - อาทิตย์ 08.30 - 20.00 น.

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพ)
ผู้ป่วยนัีด

จันทร์ - ศุกร์
จันทร์ - ศุกร์

08.30 - 12.00 น.
17.00 - 20.00 น.

ห้องผ่าตัดเล็ก จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
คลินิกโรคหัวใจ และหลอดเลือด จันทร์ 13.00 - 16.00 น.
คลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
คลินิกวัณโรคปอด อังคาร (10.00 น.) ศุกร์ (13.00 น.)  
แผนกอายุรกรรมประสาท (นัด) พุธ 13.00 - 16.00 น.
แผนกอายุรกรรมทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
แผนกตรวจสุขภาพประจำปี จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ จันทร์ทุกสิทธิ
พฤหัสบดี (เบิกได้ - ประกันสังคม)
08.30 - 16.00 น.
คลินิกระบบทางเดินอาหาร จันทร์ 11.00 - 12.00 น.
แผนกศัลยกรรมระบบประสาท อังคาร - ศุกร์ (บัตรทอง+เบิกได้)
ทุกวันยกเว้นวันพฤหัสบดี (ประกันสังคม)
08.30 - 12.00 น.
แผนกศัลยกรรมทั่วไป จันทร์ - ศุกร์ (บัตรทอง+เบิกได้)
จันทร์ - ศุกร์ (บ่าย - ประกันสังคม)
08.30 - 12.00 น.
แผนกกุมารเวช จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
แผนกกระดูกและข้อ จันทร์ - ศุกร์ (บัตรทอง+เบิกได้)
จันทร์, พุธ บ่าย, พฤหัส (เช้า) ประกันสังคม
08.30 - 12.00 น.
แผนกจิตเวช จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
แผนกจิตเวชเด็ก อังคาร,พุธ (คนไข้นัด) 08.30 - 16.00 น.
แผนกยาเสพติด จันทร์-ศุกร์

08.30 - 12.00 น.

แผนกหู คอ จมูก จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.00 น.
แผนกทันตกรรม

จันทร์-ศุกร์

08.30 - 12.00 น.

แผนกจักษุ

จันทร์-พฤหัส
ศุกร์

08.30 - 16.00 น.
08.30 - 12.00 น.

แผนกรับบริจาคโลหิต จันทร์ - ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
08.30 - 20.00 น.
08.30 - 15.00 น.
แผนกบริการแพทย์แผนไทย จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
คลินิกโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง พุธ 08.30 - 12.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7636-1234เข้าชม : 378455 เรื่องล่าสุดใน หมวด ตารางแพทย์ออกตรวจ