[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 14 ก.ค. 2554 : 10:56 หมวด บริการจากใจ


        ภูเก็ต เป็นแหล่งดำน้ำที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก รวมทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ จึงเป็นแหล่งประกอบ อาชีพทางทะเลที่สำคัญ และพบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคจากการดำน้ำ (โรคน้ำหนีบ) เพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้อนุมัติให้มี การจัดตั้งห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูงขึ้น เป็นแห่งแรกที่
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคจากการดำน้ำ และโรคอื่นที่สามารถรักษาเสริมได้ด้วยออกซิเจน ความกดดันสูง โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นมา

งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้บริการรักษา พยาบาลผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง ในผู้ป่วย โรคจากการลดความกดอากาศ โรคจากการดำน้ำ (โรคน้ำหนีบ) และผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่ต้องการรักษาเสริมด้วยออกซิเจนความ กดบรรยากาศสูง ซึ่งเป็นการรักษาเสริมแก่ผู้ป่วย ที่ได้รับการรักษาหลัก ตามแผนการรักษาด้านอายุรกรรม และหรือศัลยกรรม อยู่แล้ว

การรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง หมายถึง การรักษาโดยให้ผู้ป่วยหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ ภายใต้ความกดบรรยากาศที่มากกว่า 1 บรรยากาศ ภายในห้อง
ปรับบรรยากาศความกดดันสูง (Hyperbaric Chamber) การรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูงนี้เป็นผลพลอย ได้มาจากการใช้ออกซิเจน ในการรรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจาก การดำน้ำ ซึ่งการหายใจด้วยวิธีนี้สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ ละลายสู่ส่วนที่เป็นของเหลวในเลือด (Plasma) ได้มากกว่าการ
หายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ที่บรรยากาศปกติหลายเท่า ซึ่งเกือบ จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความกดดันที่เพิ่มขึ้น แต่การรักษานี้ สามารถเพิ่มความกดบรรยากาศได้ไม่เกิน 2.8 บรรยากาศ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะออกซิเจนเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วน กลาง (Oxygen Toxicity)

ประโยชน์ของออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง

ช่วยเสริมสร้างการหายของแผล โดยเฉพาะแผลเรื้อรังเช่นแผล เบาหวาน แผลหลอดเลือด แผลที่เป็นผลจากการฉายรังสี เนื่องจาก ในเนื้อเยื่อรอบแผลมีระดับออกซิเจนต่ำ เพราะมีเลือดมาเลี้ยงน้อย ทำให้เซลล์ไม่สามารถสร้างเนื้อเยื่อได้ การให้ออกซิเจนความกด
บรรยากาศสูง จะทำให้มีปริมาณออกซิเจนในเนื้อเยื่อรอบแผลเพิ่ม มากขึ้น เซลล์ต่างๆที่ได้รับออกซิเจนทำงานได้ดีขึ้น สามารถฆ่าเชื้อ โรคได้ มีการสร้างเนื้อเยื่อและหลอดเลือดฝอยใหม่ขึ้นจึงทำให้แผล หายได้

โรคและภาวะบ่งชี้ในการรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง

ตามที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมเวชศาสตร์ใต้น้ำและเวชศาสตร์ ความกดบรรยากาศสูงของสหรัฐอเมริกา (Undersea and Hyperbaric Medical Society) ณ ปัจจุบันได้แก่
1. โรคฟองแก๊สอุดตันในหลอดเลือดแดง (Air or Gas Embolism)
2. โรคคาร์บอนมอนนอคไซด์เป็นพิษ / การสำลักควันไฟ (CO Poisoning and Smoke Inhalation)
3. การติดเชื้อของเนื้อเยื่อจากแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน (Clostridial Gas Gangrene)
4. การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากการถูกบดขยี้ (Crush Injury Compartment Syndrome, Acute Traumatic Ischemial)
5. โรคลดความกด หรือโรคน้ำหนีบ (Decompression Sickness)
6. โรคแผลหายยาก (Problem Wound) ได้แก่

6.1 แผลเบาหวาน
6.2 แผลเนื่องจากการกดทับ
6.3 แผลเนื่องจากการไหลเวียนในหลอดเลือดดำ หรือหลอด เลือดแดงไม่ดี

7. โลหิตจางเนื่องจากเสียเลือดจำนวนมาก (Exceptional Blood Loss)
8. การติดเชื้อและมีการตายของเนื้อเยื่อ (Necrotizing Soft Tissue Infection)
9. การติดเชื้อเรื้อรังของเยื่อหุ้มกระดูก (Refractory Osteomyelitis)
10. การปลูกถ่ายผิวหนังและกล้ามเนื้อ (Compromised Skin Graft or Flap)
11. การได้รับบาดเจ็บจากรังสี (Radiation Injury)

11.1 กระดูกและเนื้อเยื่อตายเนื่องจากได้รับรังสี (Osteoradionecrosis / ORN)
11.2 เนื้อเยื่อตายเนื่องจากได้รับรังสี (Soft Tissue Radionecrosis / STRN)
11.3 ฟันผุเนื่องจากได้รับรังสี (Radiation Caries)

12. แผลไหม้จากความร้อน (Thermal Burn)
13. โรคฝีในสมอง (Intracranial Abscess)

ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการดำน้ำ
1. กลุ่มอาการอันเนื่องจากถุงลมภายในปอดฉีกขาด (Pulmonary Over Inflation Syndrome) เกิดจากการหายใจด้วย อากาศที่มีความกดดันสูงใต้น้ำ แล้วขึ้นสู่ผิวน้ำโดยระบายอากาศ ออกอย่างไม่เพียงพอ มักพบในนักดำน้ำที่ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ ใต้น้ำ (SCUBA)ที่เกิดอุบัติเหตุใต้น้ำแล้วตกใจขึ้นสู่ผิวน้ำ โดย
การกลั้นหายใจทำให้อากาศซึ่งขยายตัวอยู่ในถุงลมปอดระบาย ออกทางลมหายใจไม่ทันเป็นเหตุให้ถุงลมปอดฉีกขาด เกิดการ บาดเจ็บของเนื้อเยื่อทรวงอกแล้ว อากาศบางส่วนอาจหลุดเข้าไป ในหลอดเลือดแดง (Arterial Gas Embolism)

อาการ มีอาการเล็กน้อยจนไปถึงรุนแรงมาก เช่นเสมหะเป็น ฟองปนเลือด เดินโซเซ สับสน ตาพร่ามัว อัมพาตเป็นลมหมด สติ ชัก หยุดหายใจ บางราย อาการรุนแรง อาจพบว่าหมด สติก่อนถึงผิวน้ำ

 

2. โรคลดความกด หรือโรคน้ำหนีบ (Decompression Sickness หรือ Bends หรือ Caisson Disease) เป็นโรคซึ่งเกิดจากการที่แก๊ส ละลายเข้าสู่เนื้อเยื่อในร่างกายขณะดำน้ำ แล้วแก๊สนั้นรวมตัวกันเป็น ฟองอากาศอยู่ภายในเส้นเลือด และเนื้อเยื่อต่างๆ เนื่องจากการดำน้ำ ที่ลึกหรือนานเกินกำหนดแล้วขึ้นสู่ผิวน้ำโดยไม่หยุดลดความกดใต้น้ำ
ตามที่ตารางลดความกดกำหนดไว้ หรือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎการดำน้า ส่วนใหญ่อาการจะเริ่มภายใน 1 ชั่วโมง สิ่งเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัด คือ แก๊สที่ละลายอยู่ในน้ำโซดา ขณะที่ฝาขวดถูกเปิดออก เปรียบได้ กับการลดความกดดันลงอย่างรวดเร็ว มีผลทำให้แก๊สที่ละลายอยู่นั้น รวมตัวกันผุดเป็นฟองขึ้นมา

ผลของฟองแก๊สไนโตรเจนที่ทำให้เกิดโรคดำน้ำ
1. กดทับเนื้อเยื่อ, เส้นประสาท, หลอดเลือด และอุดกั้นการไหล เวียนของเลือด
2. กระตุ้นการแข็งตัวของหลอดเลือด ทำให้เลือดข้น เลือดไหล เวียนไม่สะดวก
อาการอาจแบ่งได้เป็น 2 ระดับ
1. อาการน้อย ได้แก่อ่อนเพลียมาก มีผื่นคัน ปวดตามข้อต่างๆ และกล้ามเนื้อ หรืออาการบวมเฉพาะที่
2. อาการรุนแรง ได้แก่อาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก มีเสมหะ ปนเลือด เดินเซ อัมพาต หรือหมดสติ
การรักษาเบื้องต้นทั้ง 2 กรณี ควรนำผู้ป่วยเข้าห้องปรับบรรยากาศ ความกดดันสูงโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะกรณีผู้ที่มีอาการอันเนื่องจาก ถุงลมภายในปอดฉีกขาด การรักษาจะได้ผลดีมากหากสามารถเริ่ม รักษาได้ในเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง

ประโยชน์ของการรักษาโรคจากการดำน้ำด้วยห้องปรับ บรรยากาศความกดดันสูง
1. บีบกดฟองแก๊สไนโตรเจนให้เล็กลง ทำให้เลือดไหลเวียนต่อไปได้
2. การรักษาใช้เวลานานพอที่จะทำให้ฟองแก๊สไนโตรเจนถูกดูดซึม กลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด
3. เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือด ส่งผลให้เนื้อเยื่อที่บาดเจ็บและ ขาดเลือดจากการถูกฟองแก๊สไนโตรเจนกดฟื้นตัวขึ้น

ห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง เป็นห้องที่สามารถปรับ ความกดบรรยากาศภายในห้องให้สูงขึ้นกว่าความกดดันบรรยากาศ ปกติที่ระดับน้ำทะเล สู่ระดับความกดดันบรรยากาศที่ต้องการ

ชนิดและลักษณะของห้องปรับบรรยากาศ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

  • ลักษณะคล้ายแคปซูลขนาดใหญ่ทำด้วยเหล็็กหนา
  • ขนาดประมาณ 2.8 x 6 เมตร
  • สามารถทนความกดได้มากกว่า 6 บรรยากาศ
  • มีประตูเข้า - ออก ได้ 2 ทาง มีช่องกระจกใสมองผ่านได้
  • มีระบบสื่อสารติดต่อกับคนภายนอกได้ทางโทรศัพท์และโทรทัศน์ วงจรปิด ทั้งยังสามารถรับฟังวิทยุ - เทปได้
  • สามารถจุผู้ป่วยได้สูงสุดครั้งละ 14 คน
  • ผู้ป่วยสามารถรับออกซิเจนบริสุทธิ์ โดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการ หายใจ

สถานที่ตั้ง : ห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง
งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
353 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 2500, 2501, 076-361232
Fax 076-361232, 076-361270
Web site : www.vachiraphuket.go.thเข้าชม : 83895 เรื่องล่าสุดใน หมวด บริการจากใจ

บริจาคโลหิต ( 6 ก.ย. 2555 : 10:09)