[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : รพ.วชิระภูเก็ต เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 15 ส.ค. 2562 : 15:28 หมวด แรงงานต่างด้าว           หน่วยงานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.วชิระภูเก็ต เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ทั้งกลุ่มที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้วและกลุ่มผู้รอการพิสูจน์สัญชาติ       โดยกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดในวันที่ 20  มกราคม  2554 ให้เข้ารับการตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพได้ตั้งแต่     วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป และสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ให้เข้ารับการตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
           ขอเชิญชวนนายจ้างโปรดนำแรงงานต่างด้าวของท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สามารถติดต่อแจ้งนัดล่วงหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการได้ที่ หน่วยงานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว สอบถามข้อมูลโทรศัพท์ 076361209 ในวันและเวลาราชการ
   หน่วยงานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.วชิระภูเก็ต เปลี่ยนแปลงสถานที่ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว  มาให้บริการ ณ มูลนิธิศุภนิมิต (เกาะสิเหร่) เยื้องจุดชมลิง ตรงข้ามสำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยาง 

รพ.วชิระภูเก็ต เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว


รีบดำเนินการตั้งแต่ต้น  หมดกังวลเรื่องรอแน่น
ทุกปีที่ผ่านมา ผู้มาติดต่อขอรับบริการ มักจะมาในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการให้บริการ ทำให้มีผู้มาติดต่อเป็นจำนวนมาก  ทางหน่วยงานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงขอเชิญชวน นายจ้าง/สถานประกอบการ รีบพาแรงงานต่างด้าว มาดำเนินการตั้งแต่ ช่วงต้นๆ ของระยะเวลาในการเปิดบริการ

สถานที่ตั้ง  3/59 ม.1 ถ.เทพประทาน ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 เยื้องจุดชมลิง ตรงข้ามสำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยาง
โทรศัพท์ 076-361209เข้าชม : 91435 เรื่องล่าสุดใน หมวด แรงงานต่างด้าว