[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ต้นแบบ 3 ดี สาธารณสุขไทย23 ก.ค. 2553 : 19:21 | 5 เม.ย. 2554 : 09:54
เข้าชม : 132345 เรื่องล่าสุดใน หมวด เนื้อหา