[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ต้นแบบ 3 ดี สาธารณสุขไทยปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 5 เม.ย. 2554 : 09:54 หมวด เนื้อหา
เข้าชม : 134235 เรื่องล่าสุดใน หมวด เนื้อหา