[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : การรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง ในเด็กออทิสติกปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 21 ก.พ. 2554 : 10:40 หมวด โครงการเด่น


(ได้รับรางวัลจาก กพร. ปี 2553  ระดับชมเชย ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ)เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เข้าชม : 55215 เรื่องล่าสุดใน หมวด โครงการเด่น