[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : โครงการเด็กใต้ไม่กินหวาน18 ก.พ. 2553 : 11:14 | 18 ก.พ. 2553 : 11:14


1.โครงการเด็กชุมพรอ่อนหวาน จ.ชุมพร  (PowerPoint)

   โครงการเด็กชุมพรอ่อนหวาน จ.ชุมพร  (Word)

2.โครงการรณรงค์ลดการบริโภคอาหารหวานในโรงเรียน รพ.อ่าวลึก จ.กระบี่

3.โครงการโรงเรียนอ่อนหวาน รพ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

4.โครงการเด็กไทยรู้ทัน ร.ร.วัดชะแล้ จ.สงขลา

5.โครงการเด็กกระวะอ่อนหวานต่อต้านฟันผุ รพ.ระโนด จ.สงขลา

6.โครงการเด็กคอนอ่อนหวาน 2550 สสจ.นครศรีธรรมราช

7.โครงการน้องช่วยคิด วิธีลดหวาน สสจ.ตรัง

8.โครงการเปิดประตูสู่การไม่ติดหวาน จ.พัทลุง

  การประเมินผลโครงการเด็กใต้ไม่กินหวาน โดย. ผศ.ทพญ.ดร.อังคณา เธียรมนตรี

  แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการเด็กใต้ไม่กินหวานเข้าชม : 65625 เรื่องล่าสุดใน หมวด ข้อมูลสาธารณสุขภาคใต้