[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : โครงการพัฒนาทักษะการป้องกัน ระงับอัคคีภัยและช่วยชีวิตปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 30 ต.ค. 2552 : 14:54 หมวด รูปกิจกรรม


โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน (SHE2) จัดโครงการพัฒนาทักษะการป้องกัน  ระงับอัคคีภัยและช่วยชีวิต หลักสูตรทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency   Response   Team)  ให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.วชิระภูเก็ต
เพื่อฟื้นฟูทักษะของเจ้าหน้าที่ ในรพ. ให้รู้จักการค้นหา ประเมิน ระงับอัคคีภัย  ตลอดจนการช่วยชีวิตผู้ป่วย และผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ  โดยมี อาจารย์คณาทัต  จันทร์ศิริ  นายกสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต (FARA)  และคณะฯ เป็นผู้ฝึกซ้อม  วันที่ 19 -22 ต.ค. 2552 ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี   รพ.วชิระภูเก็ตเข้าชม : 29095 เรื่องล่าสุดใน หมวด รูปกิจกรรม