[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2552ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 10 มิ.ย. 2552 : 16:41 หมวด รูปกิจกรรม


 5  มิถุนายน 2552 : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  ได้จัดให้มีการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2552 
ณ อาคารพักผู้ป่วยสามัญ 3 ชั้น โดยมีนายแพทย์เจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   เป็นผู้ควบคุมกำกับและเน้นย้ำนโยบายการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้รับและผู้ให้บริการ  ซึ่งจะจัดให้มีการซ้อมแผนเช่นนี้ทุกปี  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ
 
   โดยมีรายละเอียดของการซ้อมดังนี้
 1.การใช้เครื่องดับเพลิงที่ถูกวิธี  และการเข้าระงับเหตุ
 2.การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินที่รวดเร็ว
 3.การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 4.การสื่อสาร/การเข้าช่วยเหลือของทีม ERT และฝ่ายสนับสนุน
 5.การรายงานเหตุการณ์

 ทั้งนี้มีคุณสุธิดา  ฉั่วดำรงกุล  (หัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม) เป็นผู้บัญชาการแผนเข้าชม : 45615 เรื่องล่าสุดใน หมวด รูปกิจกรรม