[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 

  

รพ.วชิระภูเก็ตร่วมขบวนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต

วันที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสมบูรณ์ หวังแต่ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนเทิดพระเกียรติ
(อ่าน : 1883)

พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เขต 7 : การควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสาธารณสุข เขตอันดามัน ในการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ระหว่างวันที่ 15-16 ส.ค. 54
(อ่าน : 1719)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี

นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
(อ่าน : 1737)

ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี

นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต และเจ้าหน้าที่รพ.วชิระภูเก็ต ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
(อ่าน : 1759)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ภูเก็ต

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ. โรงเรียนบ้านสะปำ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554
(อ่าน : 1547)

ภาพกิจกรรม รวมพลคนกินนมแม่

ภาพกิจกรรม รวมพลคนกินนมแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 5 สิงหาคม 2554 ลานด้านหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(อ่าน : 2263)

ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิ.ย.54

งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก วันที่ 14 มิถุนายน 2554 มีกิจกรรมรับบริจาคเลือดและมอบของที่ระลึก
(อ่าน : 1507)

อบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพศ./รพท.ฯ รุ่นที่ ๕

ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพศ./รพท.ฯ รุ่นที่ ๕ เข้าฝึกภาคปฏิบัติเรื่อง “การบริหารโรงพยาบาลสู่การรับรองคุณภาพ” วันที่ ๖ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ รพ.วชิระภูเก็ต
(อ่าน : 1863)

ภาพกิจกรรมงาน “วันขอบคุณผู้บริจาคโลหิต 2554”

ภาพกิจกรรมงาน “วันขอบคุณผู้บริจาคโลหิต” เนื่องในโอกาสวันครบรอบ44ปี ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2554 ณ งานธนาคารเลือด ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(อ่าน : 1449)

นิทรรศการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ร่วมจัดกิจกรรมบริการนิทรรศการการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ เมื่อ 26 พ.ค. 54
(อ่าน : 1982)

Big Cleaning Day : รพ.วชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยคณะกรรมการ 5ส. จัดอบรมการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค 5ส. ให้แก่เจ้าหน้าที่รพ.วชิระภูเก็ตทุกท่าน เดินขบวนรณรงค์กิจกรรม “Big Cleaning Day”
(อ่าน : 1594)

ภาพกิจกรรม รักไต รักษ์หัวใจ เนื่องในวันไตโลก

หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดโครงการ รักไต รักษ์หัวใจ มีกิจกรรมเช่น วัดความดันโหต ตรวจเบาหวาน ตรวจปัสสาวะ ฯลฯ วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554
(อ่าน : 1511)

ประชุมเรื่อง “การนำความรู้สู่การปฏิบัติ”

กลุ่มการพยาบาล รพ.วชิระภูเก็ต จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองและเขตชนบท โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้และได้รับเกียรติจาก ดร.วณี ปิ่นประทีป เป็นวิทยากร
(อ่าน : 1417)

รพ.วชิระภูเก็ต “ปันใจให้กับผู้รับบริการ” ในวันแห่งความรัก

รพ.วชิระภูเก็ต โดยศูนย์มิตรภาพบำบัด และสมาชิกจิตอาสา รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกันจัดกิจกรรม “ปันใจให้กับผู้รับบริการ” ในวันแห่งความรัก 14 ก.พ. 54
(อ่าน : 1680)

การแสดงดนตรีไทย วงมโหระทึก (เป่า จิน จง)

คุณนพพล โกมารชุน คุณปรียานุช ปานประดับ นำคณะพนักงานบริษัทเป่าจินจง เปิดการแสดงดนตรีไทย วงมโหระทึก ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต วันที่ 21 ก.พ. 54
(อ่าน : 2020)

กิจกรรมทำบุญตักบาตร “ข้าวสุก” พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสทำบุญประจำปีของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วันที่ 18 มกราคม 2554 นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตร “ข้าวสุก” พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสทำบุญประจำปีของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(อ่าน : 1450)

กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2554

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2554 โดยมีนายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด
(อ่าน : 1840)

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมงานการสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 53

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพ และจัดนิทรรศการในงานการสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
(อ่าน : 1549)

ออกหน่วยตรวจสุขภาพเชิงรุกเคลื่อนที่จังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตออกหน่วยตรวจสุขภาพเชิงรุกเคลื่อนที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อดำเนินงานสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน วันอาทิตย์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ลานเอนกประสงค์ สะพานหิน และ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
(อ่าน : 1392)

รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา” 5 ธันวามหาราช

เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการรพ.วชิระภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่รพ. ร่วมกิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา” 5 ธันวามหาราช
(อ่าน : 1532)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>