[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 

  

วันขอบคุณผู้บริจาคโลหิต

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จัดงาน วันขอบคุณผู้บริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี รพศ.วชิระภูเก็ต... ภาพโดยงานโสตฯ
(อ่าน : 1135)

ภาพอบรม ERT รุ่น 3

คณะอนุกรรมการฯด้านการป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัย โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จัดโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อัคคีภัย และซ้อมปฏิบัติการตอบโต้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล ประจำปี 2557 เมื่อวันที่วันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้
(อ่าน : 1560)

ตรวจประเมินโรงพยาบาลต้นแบบด้านฮาลาล

คณะติดตามประเมินโรงพยาบาลต้นแบบด้านฮาลาล ตรวจประเมิน รพศ.วชิระภูเก็ต ซึ่งได้ยกระดับมาตรฐานฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาล ผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ ด้านฮาลาล เมื่อวันที่ 28 พ.ค.57
(อ่าน : 1401)

กิจกรรมเดินรณรงค์ "ร่วมใจทำวชิระให้สะอาด และงดสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล"

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ "ร่วมใจทำวชิระให้สะอาดและงดสูบบุหรี่ใน รพ. ประจำเดือนเมษายน 2557
(อ่าน : 1195)

วันเด็ก ปี 2557

นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการ รพศ.วชิระภูก็ต เป็นประธานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 บริเวณอาคารบ้านคุณพุ่ม รพศ.วชิระภูเก็ต โดยมีกิจกรรม เกมส์ และของรางวัลมากกมาย
(อ่าน : 1545)

ภูเก็ตภูมิพลัง แห่งองค์ภูมินทร์ 56

นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการ รพศ.วชิระภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ “ภูเก็ตภูมิพลัง แห่งองค์ภูมินทร์” ที่ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
(อ่าน : 1281)

กิจกรรมเดินรณรงค์ "ร่วมใจทำวชิระให้สะอาด และงดสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล"

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ "ร่วมใจทำวชิระให้สะอาดและงดสูบบุหรี่ใน รพ. ครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 28 พ.ย. 56
(อ่าน : 1501)

ฟุตบอล 7 คน (วชิระภูเก็ตคัพ ครั้งที่ 2)

ชมรมฟุตบอล โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน (วชิระภูเก็ตคัพ ครั้งที่ 2) ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลป่าตอง และโรงพยาบาลถลาง เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย รณรงค์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและสร้างความสามัคคี
(อ่าน : 2661)

ประมวลภาพ วันมหิดล 2556

โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต กำหนดจัดงานวันมหิดล ขึ้นในวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานม่วงขาว ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
(อ่าน : 1688)

งานมุทิตาจิต... แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2556

โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จัดพิธีมุทิตาจิต..แด่..ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2556
(อ่าน : 1865)

รวมพลังนมแม่ 2556

โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จัดกิจกรรม รวมพลังนมแม่ สัปดาห์นมแม่โลก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สค 2556 ในวันที่ 19 สค 2556 ณ ลาน ม่วง-ขาว โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
(อ่าน : 1403)

ประมวลภาพ ประชุมวิชาการ พรส. 2556

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการที่ 11 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส.) โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ
(อ่าน : 1876)

ประชุมศัลยแพทย์ภาคใต้ "ศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน"

โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมศัลยแพทย์ภาคใต้ "ศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน" วันที่ 6-8 สิงหาคม 2556 ณ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
(อ่าน : 1414)

ออกหน่วยพอสว. มิถุนายน 56

หน่วยแพทย์ พอ.สว. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน 2556 (ท่าฉัตรไชย-พรุสมภาร)
(อ่าน : 1939)

IC กับ โครงการ "Clean Hand 753 (มือสะอาดโครงการ 3)"

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับการอนุมัติให้จัด โครงการ “Clean Hand 753 (มือสะอาดโครงการ 3)” ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และนักเรียนมัธยม ทีมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในจังหวัดภูเก็ต
(อ่าน : 1398)

โครงการพัฒนาระบบบริการเด็กบกพร่องทางพัฒนาการฯ

โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต อบรมโครงการพัฒนาระบบบริการเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาในคลินิกบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สู่การเป็นหน่วยบริการด้านเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับตติยภูมิในภาคใต้ฝั่งตะวันตก
(อ่าน : 1287)

พิธีลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการเครือข่ายโรงพยาบาลวชิระตองหลาง

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการเครือข่ายโรงพยาบาลวชิระตองหลาง ตามนโยบาย "หนึ่งจังหวัดหนึ่งโรงพยาบาล"
(อ่าน : 1312)

วันสิ่งแวดล้อมโลก

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต จัดงาน วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556 วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00-16.00 ณ ลานม่วงขาว โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(อ่าน : 1700)

ภาพกิจกรรมงาน ธ สถิต เหนือเกล้าชาวภูเก็ต

ภาพกิจกรรมงาน ธ สถิต เหนือเกล้าชาวภูเก็ต
(อ่าน : 2283)

วันพยาบาลสากล ประจำปี 2556

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้า ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากล เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พ.ค.56 เวลา 16.00-19.00 น.ณ สวนเฉลิมพระเกียรติร.9
(อ่าน : 1910)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>