[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

Untitled Document
ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เช่นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่, ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ,ไม่ได้รับความเป็นธรรม ฯลฯ , ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง เพื่อทางโรงพยาบาลจะใช้ข้อมูลในการติดตามเรื่องและประสานงานให้ท่าน
  • ใช้วาจาอย่างสุภาพชน
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการให้กับเรื่องร้องเรียนที่ระบุข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ตรงกับความเป็นจริง รายละเอียดไม่ครบถ้วน
  • ระบบขออนุญาตทำการบันทึกหมายเลข IP ของท่าน เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล
หมายเลข IP ของท่าน 34.239.172.52(ec2-34-239-172-52.compute-1.amazonaws.com) 
วันที่มาใช้บริการ เวลา น.
ตึกผู้ป่วย/คลินิก/ห้องตรวจ
เรื่องร้องเรียน *
คำร้องเรียน *
ชื่อ-นามสกุล ผู้ร้องเรียน *
เบอร์โทรศัพท์
Email *