[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

Doctor list

รายชื่อแพทย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พญ.ชัญญาวีร์ นพ.คมสัน
พญ.ภคินี นพ.ชินรัตน์
พญ.บรมพร  

 

นพ.ณัฐชาติ

 

 

 

 

 

กำลังปรับปรุงข้อมูล

30/05/2562