[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by VCSITE 2.0
งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2.0
 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ชุดข้อมูลความรู้การบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
13 ก.ค. 2560 : ความรู้เรื่องโรคจากการดำน้ำ
Guideline การรักษาด้วย HBO ตามข้อบ่งชี้
Guideline การรักษาด้วย HBO ตามข้อบ่งชี้
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
13 ก.ค. 2560 : ความรู้เรื่องโรคจากการดำน้ำ
การรักษาภาวะกระดูขากรรไกรตายจากการฉายรังสีด้วยออกซิเจนแรงดันสูง
การรักษาภาวะกระดูขากรรไกรตายจากการฉายรังสีด้วยออกซิเจนแรงดันสูง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.
13 ก.ค. 2560 : ความรู้เรื่องโรคจากการดำน้ำ
การรักษา Complex Wound ด้วยออกซิเจนแรงดันบรรยากาศสูง
การรักษา Complex Wound ด้วยออกซิเจนแรงดันบรรยากาศสูง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
13 ก.ค. 2560 : ความรู้เรื่องโรคจากการดำน้ำ
AUTISM : การบำบัดทางเลือกเด็กออทิสติกด้วยออกซิเจนแรงดันบรรยากาศสูง
AUTISM : การบำบัดทางเลือกเด็กออทิสติกด้วยออกซิเจนแรงดันบรรยากาศสูง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
23 ม.ค. 2555 : ความรู้เรื่องโรคจากการดำน้ำ
การ์ตูนน้องกายจะไปแชมเบอร์
การ์ตูน น้องกายจะไปแชมเบอร์
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
11 ม.ค. 2555 : เกี่ยวกับงานเวชศาสตร์ใต้น้ำ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ขั้นตอนการติดต่อพร้อมเอกสารที่จำเป็น
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
11 ม.ค. 2555 : เกี่ยวกับงานเวชศาสตร์ใต้น้ำ
ขอบเขตการให้บริการ
ขอบเขตการให้บริการ
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
21 ธ.ค. 2554 : ความรู้เรื่องโรคจากการดำน้ำ
Air Decompression
การลดความกดด้วยอากาศ (Air Decompression)
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
21 ธ.ค. 2554 : งานวิจัย
Hyperbaric oxygen therapy in thai autistic children
Jessada Chungpaibulpatana MD*, Tappana Sumpatanarax MD**, Noppol Thadakul MD***, Chansin Chantharatreerat MD*, Maytinee Konkaew MA**, Methira Aroonlimsawas BA (Psychology)**
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
21 ธ.ค. 2554 : งานวิจัย
Hyperbaric oxygen therapy may improve symptoms in autistic children
Autism is a neurodevelopmental disorder that currently affects as many as 1 out of 166 children in the United States. Recent research has discovered that some autistic individuals have decreased cerebral perfusion, evidence of neuroinflammation, and inc
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
21 ธ.ค. 2554 : งานวิจัย
การวิจัยในเด็กออทิสติกด้วยออกซิเจน
Hyperbaric treatment for children with autism: a multicenter, randomized, double-blind, controlled trial
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
21 ธ.ค. 2554 : เกี่ยวกับงานเวชศาสตร์ใต้น้ำ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.
21 ธ.ค. 2554 : ความรู้เรื่องโรคจากการดำน้ำ
โรคจากการดำน้ำ
ในขณะที่ดำน้ำ อากาศที่เราหายใจ ซึ่งมีก๊าซไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในปริมาณมาก จะถูกแรงกดของน้ำบีบให้เล็กลงและละลายเข้าสู่กระแสเลือด กระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆของร่างกาย ขณะดำน้ำความดันของน้ำเพิ่มขึ้น ตามระยะความลึก และการอยู่ใต้น้ำนานยิ่งทำให้มีก๊าซไนโตรเจนใน
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 7 ครั้ง.
21 ธ.ค. 2554 : เกี่ยวกับงานเวชศาสตร์ใต้น้ำ
ประเมินการควบคุมภายใน
แบบประเมินการควบคุมภายใน สำหรับงวดวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 3 ครั้ง.
21 ธ.ค. 2554 : เกี่ยวกับงานเวชศาสตร์ใต้น้ำ
ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโรคจากการดำน้ำ ( Decompression sickness: DCS)
ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโรคจากการดำน้ำ การส่งต่อ
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.
21 ธ.ค. 2554 : ความรู้เรื่องโรคจากการดำน้ำ
การช่วยเหลือเบื้องต้น ( First Aid )
ในกรณีที่ มีการเจ็บป่วยจากการดำน้ำ ที่คาดว่าอาจจะเป็น Decompression sickness หรือ Cerebral Gas Embolism หรือ จากเหตุอื่นๆ ที่ยังไม่สามารถระบุชัดได้นั้น หลักในการให้การดูแลรักษา ใช้วิธีเดียวกัน
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
21 ธ.ค. 2554 : ความรู้เรื่องโรคจากการดำน้ำ
การจำแนกประเภทผู้ป่วย งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ
แบ่งการจำแนกประเภทผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูงเป็น 2 ประเภท คือ เป็นการรักษาหลักเร่งด่วน กับ เป็นการรักษาเสริม
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
30 พ.ย. 2554 : ความรู้เรื่องโรคจากการดำน้ำ
DIVING ACCIDENT MANAGEMENT (English)
DIVING ACCIDENT MANAGEMENT FLOW CHART
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.
30 พ.ย. 2554 : ความรู้เรื่องโรคจากการดำน้ำ
การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง : Hyperbaric Oxygen Therapy ( HBO )
การรักษาโดยให้ผู้ป่วย หายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธ์ 100 % ภายใต้ความกดดันที่มากกว่า 1 บรรยากาศ ในห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
30 พ.ย. 2554 : เกี่ยวกับงานเวชศาสตร์ใต้น้ำ
แนวทางการปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคจากการดำน้ำและการส่งต่อ
สรุปแนวทางการปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคจากการดำน้ำและการส่งต่อ
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เลขที่ 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Based on : VCSITE Modified to งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต