[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by VCSITE 2.0
งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2.0
 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[sarochin2522]
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)แผนผังหน่วยงานเธฃเธฒเธขเธ™เธฒเธกเธšเธธเธ„เธฅเธฒเธเธฃ
Click เพื่อดูประวัติ
นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
Click เพื่อดูประวัติ
นพ.ชาญสิน จันทรตรีรัตน์
หัวหน้างานเวชศาสตร์ใต้น้ำ
Click เพื่อดูประวัติ
-
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
Click เพื่อดูประวัติ
พญ.พยุงภัค สวนยา
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
Click เพื่อดูประวัติ
พญ.ปิยนาถ สกุลพิพัฒน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
Click เพื่อดูประวัติ
นางวราภรณ์ โมรัษเฐียร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส. หทัยรัตน์ ตันติพิศาลพงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายกีรติ กิจการ
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายณัฏฐ์ภรณ์ ณัฐปัณฑ์ร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสิริรักษ์ ศุภวราสุวัฒน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายอดุลย์ ใบกาเด็น
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายสมศักดิ์ อายุพงศ์
พนักงานประจำตึก
Click เพื่อดูประวัติ
นางตรึงใจ จิตตปารมี
พนักงานประจำตึก
Click เพื่อดูประวัติ
นายวีรวุฒิ สุนทรเจริญ
นายช่างไฟฟ้า

งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เลขที่ 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Based on : VCSITE Modified to งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต