[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by VCSITE 2.0
งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2.0
 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ชุดข้อมูลความรู้การบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

  
 

ความเป็นมางานเวชศาสตร์ใต้น้ำ   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต


       เนื่องด้วยภูเก็ตเป็นแหล่งดำน้ำที่สวยงาม  มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์    นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นิยมเดินทางเข้ามาดำน้ำเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งประกอบอาชีพทางทะเลที่สำคัญ  จากการศึกษาพบว่า มีผู้ป่วยที่เป็นโรคจากการดำน้ำ[โรคน้ำหนีบ]เพิ่มมากขึ้น  กอปรกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย  ทำให้มีการดำน้ำสันทนาการเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับ นักท่องเที่ยวที่มาดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เกิดความรู้สึกมั่นใจ ปลอดภัย และป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่มาดำน้ำลึก[Scuba Diving] และนักดำน้ำพื้นเมืองที่ประกอบอาชีพ  ด้วยการดำน้ำแบบ Surface Supply   กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างห้องปรับบรรยากาศความกดดันสูงขึ้นที่   งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโดยได้เปิดดำเนินงาน ตั้งแต่  4  พ.ย. 2545  เป็นต้นมา
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  47.9  ล้านบาท
    โดย      
  • เครื่องปรับบรรยากาศความกดดันสูง                  30,900,000   บาท    
  • อาคาร                                                          17,208,500   บาทงานเวชศาสตร์ใต้น้ำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เลขที่ 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Based on : VCSITE Modified to งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต