กำหนดการส่งเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการ

กำหนดการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

  • 6 ตุลาคม 2554    รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับ DMAT ภูเก็ต ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  • 11 ตุลาคม 2554   รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว. ส่งเจ้าหน้าที่ ชุดที่ 1 ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  • 14 ตุลาคม 2554 รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับ DMAT ภูเก็ต ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  • 16 ตุลาคม 2554 รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว. ส่งเจ้าหน้าที่ ชุดที่ 2 ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  • 21 ตุลาคม 54 – 28 ตุลาคม 54 รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว. ส่งเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 3  ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  • 27 ตุลาคม 54 – 5 พฤศจิกายน 54 รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว. ส่งเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย4
  • 4 – 11 พฤศจิกายน 54 รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว. ส่งเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 6 ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  • 10 – 17 พฤศจิกายน 54 รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว. ส่งเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 7 ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  • 16 -23 พฤศจิกายน 54 รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว. ส่งเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 8 ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  • 22-29 พฤศจิกายน 54 รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว. ส่งเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 9 ร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 

Comments are closed.