Category Archives: กิจกรรม/ข่าวล่าสุด

ภูเก็ต – เลขบัญชีโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สำหรับ พี่น้องประชาชน และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่มีความประสงค์จะบริจาคเป็นเงิน สามารถบริจาคได้ที่บัญชีของธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต ชื่อบัญชี “ชาวภูเก็ตร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 805-0-39733-5 นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง และภาคเหนือ ได้เกิดอุทุกภัยน้ำท่วม สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านเป็นจำนวนมาก ทางจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เปิดศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยใช้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์ในการรับบริจาคดังกล่าว เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของโกดังเก็บสิ่งของ นอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงอำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต ว่า ในกรณีที่พี่น้องประชาชนไม่สะดวกที่จะเดินทางมาบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบ ภัยน้ำท่วมที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ให้ไปติดต่อบริจาคที่อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน ซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์ในการรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่แล้ว “นอก จากการรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนตามช่วงเวลาปกติแล้ว ทางจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตจะทำพิธีระดมรับบริจาคสิ่งของจากพี่ น้องประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใหญ่ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา … Continue reading

Posted in กิจกรรม/ข่าวล่าสุด | Tagged | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ชมรมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามัน รณรงค์รับบริจาคเรือช่วยน้ำท่วม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ชมรมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามัน รณรงค์ประชาชนร่วมบริจาคเงินจัดซื้อเรือพายไฟเบอร์กลาสท้องแบนส่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นางณัฐพร ผาณิตพิเชฐวงศ์ ประธานชมรมชาวเหนือภูเก็ต-อันดามัน กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ ปัญหาน้ำท่วมได้ขยายวงกว้างออกไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่าง มาก ดังนั้น ทางคณะกรรมการชมรมได้ประชุมหารือกันแล้ว มีมติจัดให้มีการรณรงค์หารรายได้เพื่อจัดหาและจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ที่สามารถผลิตได้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมจัดหาเสื้อชูชีพเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กำลังต้องการ เรือจำนวนมาก

Posted in กิจกรรม/ข่าวล่าสุด | Tagged , | 1 Comment

กิจกรรม”วันรวมน้ำใจชาวภูเก็ต ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

ตามที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติน้ำท่วมหลายจังหวัดของประเทศไทย จังหวัดภูเก็ตได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคสิ่งของและประสานการให้ความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 และกำหนดจัดกิจกรรม”วันรวมน้ำใจชาวภูเก็ต ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ.สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต ทางจังหวัดภูเก็ตจึงเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน ได้รับทราบ ช่องทางการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ โดยพร้อมเรียงกัน

Posted in กิจกรรม/ข่าวล่าสุด | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ด่วน!! รับสมัครสมาชิก พอสว. ช่วยน้ำท่วมภาคกลาง

เรียนสมาชิก พอสว . โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทุกท่าน รับสมัครสมาชิกพอสว . วชิระภูเก็ต ทุกท่าน ที่สามารถเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคกลาง  โดยมีกำหนดการเดินทางดังตารางด้านล่าง สมัครได้ที่คุณ วิไลลักษณ์  วงศ์จุลชาติ / คุณ สุจิตรา   ปิ่นทอง กำหนดการส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทีมต่อไป รุ่นที่ 3 21 ตุลาคม 54 – 28 ตุลาคม 54 รุ่นที่ 4 27 ตุลาคม 54 – 5 พฤศจิกายน 54 รุ่นที่ 5 4 … Continue reading

Posted in กิจกรรม/ข่าวล่าสุด | 1 Comment

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มงานจิตเวช นำทีมโดย นพ.ทัปปณ สัมปทณรักษ์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่    พร้อมด้วยเภสัชกร จำนวน ๑๕ คน เดินทางไปออกหน่วยเคลื่อนที่ไปช่วยเหลือน้ำท่วมที่ ในโรงพยาบาลวังน้อย         จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีรายละเอียดดังนี้ ๑๘.๐๐ น.               ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์ จิตแพทย์ พอสว. พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เภสัช เจ้าหน้าที่ และ ช่างโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เตรียมพร้อมเดินทาง ๑๙.๐๐ น.                เดินทางออกจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted in กิจกรรม/ข่าวล่าสุด, รายงานผลการปฏิบัติงาน | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รพ.วชิระภูเก็ต ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโรงพยาบาลปทุมธานี

Posted in กิจกรรม/ข่าวล่าสุด, ประมวลภาพ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รวมเบอร์โทรศัพท์สำคัญและศูนย์รับบริจาคทั่วประเทศ

เบอร์โทรสายด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วม สำนักนายกรัฐมนตรี                                                                           1111 สายด่วน  กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย                                 1784 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม                                                                      1356 บริการแพทย์ฉุกเฉิน และนำส่งโรงพยาบาล                                     1669 ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท                                        1146 ตำรวจทางหลวง  สอบถามเส้นทางน้ำท่วม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง     1193 การรถไฟแห่งประเทศไทย                                                                1690 กรมทางหลวง                                                                                  1586 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอด 24 ชั่วโมง                                          1129 ขอความช่วยเหลือ-พื้นที่น้ำท่วมกับไทยพีบีเอส   02-790-2111   หรือ sms มาที่ 4268822 ศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ                                           0-2243-6956 ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวข่าว 3 เน้นคนพิการ คนชรา คนท้องและเด็กก่อน โทร 24 … Continue reading

Posted in กิจกรรม/ข่าวล่าสุด | Tagged , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ประมวลภาพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมูลนิธิ พอ.สว. ภูเก็ต (14/10/2554)

ทีมมูลนิธิ พอ.สว. จังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลปทุมธานี เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554  ส่งภาพเข้ามาโดย คุณหทัยรัตน์ ตันติพิศาลพงศ์

Posted in กิจกรรม/ข่าวล่าสุด, ประมวลภาพ | Tagged | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รายงานผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

Please upgrade your browser // //

Posted in กิจกรรม/ข่าวล่าสุด | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับศูนย์ DMAT ภูเก็ต ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

14 ตุลาคม 2554 รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับศูนย์ DMAT ภูเก็ต ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [รอภาพ]

Posted in กิจกรรม/ข่าวล่าสุด | ไม่ให้ใส่ความเห็น