Category Archives: ก.สาธารณสุขช่วยน้ำท่วม

ตั้งศูนย์ฯอาหารฮาลาลช่วยน้ำท่วมอยุธยา

รมว.สาธารณสุข ตั้งศูนย์อำนวยความช่วยเหลือด้านอาหารฮาลาลสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน ระบุยังขาดอุปกรณ์และอาหารเครื่องดื่ม ขอบริจาคด่วน ดร.อดิศักดิ์ อัสนิมานะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ภาคกลาง รวมถึงใน จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารสุข ได้มอบหมายให้คณะทำงานตั้งศูนย์อำนวยความช่วยเหลือด้านอาหารฮาลาลสำหรับพี่ น้องชาวไทยมุสลิม หลังจากพบว่าที่ผ่านมามีปัญหาจากการช่วยเหลือ เนื่องจากอาหารบางอย่างไม่สามารถรับประทานได้เพราะขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์ประสานงานอาหารฮาลาลเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นศูนย์ช่วยเหลือด้านอาหารแก่พี่น้องมุสลิม ขณะนี้ศูนย์ดังกล่าวเพิ่งเริ่มต้น ยังขาดอุปกรณ์และกำลังพล จึงอยากจะขอความร่วมมือจากประชาชน และผู้มีจิตเมตตาช่วยสนับสนุน และบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำ ดื่ม หรือ ถุงยังชีพ แต่ขอให้เป็นอาหารฮาลาล เพื่อนำไปแจกจ่ายกับพี่น้องมุสลิมใน … Continue reading

Posted in ก.สาธารณสุขช่วยน้ำท่วม | ไม่ให้ใส่ความเห็น