EBOLA Virus


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : เชิญประชุมวิชาการและซ้อมแผน “การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า"ลงประกาศเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2557


เชิญประชุมวิชาการ

“การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า" (ช่วงเช้า)
โดยวิทยากร : ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ 
พ.ญ.จริยา แสงสัจจา
และผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมการแพทย์
และสถาบันบำราศนราดูร
และซ้อมจริง การเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าของจังหวัดภูเก็ต (ช่วงบ่าย)  “
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2557
เวลา 8.30 -16.30 น.
ห้องประชุมคุณพุ่ม ชั้น 6อ่าน : 1694
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

เชิญประชุมวิชาการและซ้อมแผน “การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า" (08-09-2014)
ความรู้สำหรับประชาชน (08-09-2014)
สื่อสำหรับประชาชน (25-08-2014)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (22-08-2014)
คำแนะนำสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ (22-08-2014)
องค์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า (22-08-2014)