Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ชื่อ :
รหัส
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. แย่
 5. แย่มาก 

วิสัยทัศน์

สร้างวัฒนธรรม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในองค์กร และชุมชน

พันธกิจ

สนับสนุน ส่งเสริม ปกป้อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เป้าหมายหลัก

 1. แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวโดยไม่ให้อาหารอื่นจนอายุครบ 6 เดือน
 2. แม่ให้ลูกได้รับนมแม่ต่อเนื่องจนอายุ 2 ปี หรือมากกว่าพร้อมกับอาหารเสริมตามวัย

วัตถุประสงค์หลัก

 1. การแก้ไขปัญหาให้หญิงหลังคลอดเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หลังออกจากโรงพยาบาล โดยเฉพาะ
 2. อย่างยิ่ง1-2 สัปดาห์แรกหลังคลอด
 3. การหนุนนำให้คำปรึกษา ช่วยเหลือให้กินนมแม่อย่างเดียวโดยไม่มีนมผงหรืออาหารอื่นร่วมด้วยอย่าง ต่อเนื่อง พร้อมกับการไปทำงานนอกบ้านให้เกิดความสำเร็จอย่างน้อย 6 เดือนแรก และถ้าเป็นไปได้ให้กินต่อเนื่องไป 2ปี หรือมากกว่าพร้อมกับการให้อาหารเสริมตามวัยอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด

 1. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนของแม่ที่คลอดที่โรงพยาบาลวชิระมากกว่าร้อยละ30
 2. อัตราความพึงพอใจของมารดาที่ได้รับการติดตามเยี่ยมและการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์มากกว่าร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้สำเร็จ

   ใช้แนวทางการดำเนินงานตามบันได10ขั้น สู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นแนวทางปฏิบัติงานของโรงพยาบาล 
 1. มีนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สื่อสารกับบุคคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข ได้เป็นประจำ
 2. ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกคนให้มีทักษะที่จะนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ
 3. ชี้แจงให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนทราบถึงประโยชน์และวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 4. ช่วยแม่เริ่มให้ลูกดูดนมภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอด
 5. สอนให้แม่รู้วิธีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และวิธีทำให้น้ำนมคงมีปริมาณพอเพียงแม้ว่าจะต้องแยกจากลูก
 6. อย่าให้นมผสม น้ำหรืออาหารอื่นแก่เด็กแรกคลอดนอกจากนมแม่ เว้นแต่จะมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 7. ให้แม่และลูกอยู่ในห้องเดียวกันตลอด 24 ชั่วโมง
 8. สนับสนุนให้ลูกได้ดื่มนมแม่ตามต้องการ
 9. อย่าให้ลูกดูดหัวนมยางและหัวนมปลอม
 10. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และส่งแม่ไปติดต่อกลุ่มดังกล่าวเมื่อออกจากโรงพยาบาลหรือคลินิก

คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต เลขที่ 353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
วัน- เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30น-16.30น โทร 076-361234 ต่อ 1244 (ในเวลาราชการ) , 088-7650351
Based on : ATOMYMAXSITE Modified to คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต