รายนามอาจารย์แพทย์

รายชื่ออาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

พญ.ชนิดา เข็มเงิน

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.จันทร์จิรา แต่ศักดาธรรม

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.กาญจนา ผาณิตพิเชฐวงศ์

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.รัฐพล สร้างผล

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.สุขสันต์ คำนวณศิลป์

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.ธวัชชัย ลีลาวิทยานนท์

สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ( Emergency Medicine

พญ.กันต์กนก ปิยะธรรม

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน