เวชศาสตร์ฉุกเฉิน&
นิติเวช
EMERGENCY &
MEDICINE
EMERGENCY &
MEDICINE
EMERGENCY &
MEDICINE

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

ข่าวสารและกิจกรรมภายในกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช

20 มิถุนายน 2562 |By Admin

คณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอักคราชทูตสหรัฐฯเข้าเยี่ยม

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอักคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชาวอเมริกัน

20 มิถุนายน 2562 |By Admin

คณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอักคราชทูตสหรัฐฯเข้าเยี่ยม

พญ.ชนิดา เข็มเงิน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอักคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชาวอเมริกัน

14 มกราคม 2562 | By Admin

อบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการกู้ชีพ การกู้ภัย และการช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี

14 มกราคม 2562 | By Admin

ประชุมซ้อมแผน ฝันสีทอง

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ "ฝันสีทอง" ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมของหลักสูตร บรรยากาศในห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อาจารย์แพทย์

รายชื่ออาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช รพ.วชิระภูเก็ต | ดูอาจารย์แพทย์ทั้งหมด

พญ.ชนิดา เข็มเงิน

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.จันทร์จิรา แต่ศักดาธรรม

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ.กาญจนา ผาณิตพิเชฐวงศ์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ.รัฐพล สร้างผล

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

There is a moment in the life of any aspiring astronomer that it is time to buy that first telescope. It’s exciting to think about setting up your own viewing station whether that is on the deck

ส่งข้อมูล