[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : คำถามพบบ่อยแรงงานนอกระบบผู้ประกันตนมาตรา 40ลงประกาศเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554


คำถามพบบ่อยแรงงานนอกระบบผู้ประกันตนมาตรา 40  เรียนรู้การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบกับ คำถามที่พบบ่อยแรงงานนอกระบบผู้ประกันตนมาตรา 40

++
รายละเอียด

อ่าน : 7999
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรค ได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (12-08-2019)
หากเจ็บป่วยเรื้อรัง ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากประกันสังคมได้ (12-08-2019)
ประกันสังคม: เปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ประจำปี 2559 (10-01-2016)
ประกันสังคม: เปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ (14-01-2014)
ประกันสังคมวชิระภูเก็ต ย้ายไปตรวจสุขภาพประจำปีที่ สาขาหยีเต้ง (17-04-2013)
เปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ปี 2556 (23-01-2013)