[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : 4 ม.ค. – 31 มี.ค. 54 นี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นเปลี่ยน รพ. ได้ลงประกาศเมื่อ : วันเสาร์ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2554


สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนที่มีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2554 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต หรือติดต่องานประกันสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดให้มีการเปลี่ยนสถานพยาบาล โดยผู้ประกันตนที่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ หรือ ผู้ประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลไว้แล้ว แต่สถานพยาบาลนั้น ออกจากการเป็นสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้จัดสถานพยาบาลอื่นให้ก่อน หากผู้ประกันตนมีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ สามารถยื่นคำขอตามแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต หรือติดต่องานประกันสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2554 
          อย่างไรก็ตาม ในการยื่นแบบคำขอเปลี่ยนสถานพยาบาล ผู้ประกันตนจะต้องสำเนาบัตรรับรองสิทธิฯ ฉบับเดิมไว้เพื่อการรับบริการทางการแพทย์ ในกรณีที่ผู้ประกันตนยังไม่สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ที่สถาน พยาบาลใหม่ในระหว่างการเปลี่ยนสถานพยาบาลและยังไม่ได้บัตรรับรองสิทธิฯ ฉบับใหม่ หากผู้ประกันตนจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ให้ตรวจสอบสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ก่อน ซึ่งรายชื่อสถานพยาบาลสามารถตรวจสอบได้จาก www.sso.go.th หรือ ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ 1506 กด 1 หรือ สำนักงานประกันสังคม  เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา แต่หากผู้ประกันตนไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่สามารถใช้ สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลเดิมได้ต่อไป
          มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต หรือติดต่องานประกันสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโทรศัพท์ 076361234 ต่อ 1152, 1155 หรือสำนักงานประกันสังคม โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการ 24 ชั่วโมง)

เอกสารที่ต้องใช้
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. บัตรรับรองสิทธิใบเดิม


อ่าน : 5376
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรค ได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (12-08-2019)
หากเจ็บป่วยเรื้อรัง ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากประกันสังคมได้ (12-08-2019)
ประกันสังคม: เปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ประจำปี 2559 (10-01-2016)
ประกันสังคม: เปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ (14-01-2014)
ประกันสังคมวชิระภูเก็ต ย้ายไปตรวจสุขภาพประจำปีที่ สาขาหยีเต้ง (17-04-2013)
เปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ปี 2556 (23-01-2013)