[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ประกาศขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 รายการลงประกาศเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 รายการดังนี้
1. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 KVA 400/220V      จำนวน   1    ลูก
2. ถังเหล็กบรรจุน้ำมัน พร้อมขาตั้ง ขนาด 3,000 ลิตร  จำนวน   1    ใบ
3. สายไฟฟ้า THW (ทองแดง)      จำนวน   1    กอง
4. สายไฟฟ้า THW-A (อลูมิเนียม)     จำนวน   1    กอง

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ประกาศ และ ราคากลาง วัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 4 รายการอ่าน : 317
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14-06-2018)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (14-06-2018)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12-06-2018)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-06-2018)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08-06-2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06-06-2018)