[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
เลื่อนประกาศรายชื่อ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
โพสต์เมื่อ : 24 ส.ค. 2558 : 09:28
ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาและลงนามโดยผู้ว่า ฯ จึงขอเลื่อนไปประกาศรายชื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558   (view: 1380)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครพนักงานราชการ "นักวิชาการพัสดุ"
โพสต์เมื่อ : 3 ส.ค. 2558 : 09:14
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการ "นักวิชาการพัสดุ" 1 อัตรา   (view: 2336)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โพสต์เมื่อ : 14 ก.ค. 2558 : 16:07
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์   (view: 1446)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ครั้งที่ 1 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โพสต์เมื่อ : 12 มิ.ย. 2558 : 10:59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   (view: 1563)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โพสต์เมื่อ : 19 พ.ค. 2558 : 12:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์   (view: 1776)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โพสต์เมื่อ : 24 เม.ย. 2558 : 12:53
ขอประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต วันที่ 25 มีนาคม 2558 เรื่องรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นวันที่ 20 พ.ค. 2558   (view: 1552)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
โพสต์เมื่อ : 1 เม.ย. 2558 : 18:09
ด้วยจังหวัดภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา   (view: 2691)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
บัญชีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 10 มี.ค. 2558 : 11:19
บัญชีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   (view: 2191)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา
โพสต์เมื่อ : 5 มี.ค. 2558 : 14:50
งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.วชิระภูเก็ต รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานด้านพัฒนาซอฟท์แวร์ทั้งบน Windows และ Web Application   (view: 2304)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 10 ก.พ. 2558 : 14:41
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   (view: 2855)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1
โพสต์เมื่อ : 9 ก.พ. 2558 : 15:34
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (การสัมภาษณ์) จากเดิมจะประกาศรายชื่อวันที่ 9 ก.พ.2558 ขอเลื่อนเป็นวันที่ 10 ก.พ.2558   (view: 1450)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา
โพสต์เมื่อ : 22 ม.ค. 2558 : 22:30
เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Ms Word, Excel, Powerpoint สามารถประกาศเสียงตามสายได้ และรับโทรศัพท์ สามารถเข้าเวร เช้า/บ่าย/ดึก ได้   (view: 2271)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 30 ธ.ค. 2557 : 13:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   (view: 2718)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศเลื่อนกำหนดการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 26 ธ.ค. 2557 : 10:20
ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   (view: 2098)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (รพ.วชิระภูเก็ต)
โพสต์เมื่อ : 16 ธ.ค. 2557 : 16:13
ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป หลายตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 17 - 24 ธันวาคม 2557 ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   (view: 7988)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
โพสต์เมื่อ : 15 ก.ย. 2557 : 21:46
ประกาศโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์   (view: 1949)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
โพสต์เมื่อ : 12 ก.ย. 2557 : 11:32
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ให้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวตามกำหนดการ   (view: 1713)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ขอแจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชการ
โพสต์เมื่อ : 5 ก.ย. 2557 : 15:36
ขอแจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ   (view: 1695)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อ ผุ้มีสิทธิสอบนักเทคนิคการแพทย์
โพสต์เมื่อ : 1 ก.ย. 2557 : 08:03
ประกาศรายชื่อ ผุ้มีสิทธิสอบนักเทคนิคการแพทย์   (view: 1563)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
โพสต์เมื่อ : 25 ส.ค. 2557 : 11:28
ตามที่ได้มีประกาศ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ และการสรรหาและการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่   (view: 1901)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>