[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้นชนิดเก็บเกล็ดโลหิตได้ ๒ ยูนิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 4 มี.ค. 2563 : 16:59
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้นชนิดเก็บเกล็ดโลหิตได้ ๒ ยูนิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 479)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Platelet apheresis kit) พร้อมน้ำยา Platelet Additive Solution (PAS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 4 มี.ค. 2563 : 16:52
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Platelet apheresis kit) พร้อมน้ำยา Platelet Additive Solution (PAS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 505)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ NT-pro BNP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 3 มี.ค. 2563 : 16:10
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจ NT-pro BNP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ   (view: 879)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โพสต์เมื่อ : 3 มี.ค. 2563 : 15:14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   (view: 459)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 28 ก.พ. 2563 : 19:08
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (view: 800)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2
โพสต์เมื่อ : 27 ก.พ. 2563 : 19:29
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 4 รายการ   (view: 603)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันซิฟิลิส (Syphilis Antibody) ของผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 27 ก.พ. 2563 : 15:31
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันซิฟิลิส (Syphilis Antibody) ของผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 479)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นสำหรับตรวจหมู่โลหิตระบบน้ำเหลือง (Reverse grouping) ในผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 27 ก.พ. 2563 : 15:25
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อแผ่นสำหรับตรวจหมู่โลหิตระบบน้ำเหลือง (Reverse grouping) ในผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 468)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นสำหรับตรวจหมู่โลหิต ABO/Rh ในผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 27 ก.พ. 2563 : 15:15
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อแผ่นสำหรับตรวจหมู่โลหิต ABO/Rh ในผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 598)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสมอง (Brain Set) จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 27 ก.พ. 2563 : 14:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดสมอง (Brain Set) จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (view: 616)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก แบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบตัดเอ็นข้อเข่า PCL จำนวนประมาณการจะซื้อ 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 27 ก.พ. 2563 : 14:41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูก แบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบตัดเอ็นข้อเข่า PCL จำนวนประมาณการจะซื้อ 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (view: 468)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 26 ก.พ. 2563 : 11:36
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   (view: 506)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ 10 ชั้น และชั้นใต้ดิน เป้นอาคาร คสล.10ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,000 ตาางเมตร และโครงการก
โพสต์เมื่อ : 26 ก.พ. 2563 : 11:28
ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง จ้างที่ปรึกษา จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ 10 ชั้น และชั้นใต้ดิน เป้นอาคาร คสล.10ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,000 ตาางเมตร และโค   (view: 697)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.7ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตาางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) และโครงการก่อสร้างอาคารพัก
โพสต์เมื่อ : 26 ก.พ. 2563 : 11:25
ตามที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้มีโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.7ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตาางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) และโครงก   (view: 531)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อหุ้มหัวใจหมู (ชนิดมีโครง) จำนวนประมาณการจะซื้อ ๕ ลิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 26 ก.พ. 2563 : 10:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อหุ้มหัวใจหมู (ชนิดมีโครง) จำนวนประมาณการจะซื้อ ๕ ลิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (view: 445)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV) ของผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 21 ก.พ. 2563 : 15:41
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV) ของผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 324)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ของผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 21 ก.พ. 2563 : 15:32
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ของผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 334)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ของผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 21 ก.พ. 2563 : 15:24
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ของผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 306)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 21 ก.พ. 2563 : 15:12
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 480)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นสำหรับตรวจหมู่โลหิตระบบน้ำเหลือง (Reverse grouping) ในผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 21 ก.พ. 2563 : 14:53
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อแผ่นสำหรับตรวจหมู่โลหิตระบบน้ำเหลือง (Reverse grouping) ในผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 340)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>