[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ โดยวิธี Real-Time reverse transcription PCR จำนวน ๙๖๐ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 9 มิ.ย. 2563 : 16:02
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ โดยวิธี Real-Time reverse transcription PCR จำนวน ๙๖๐ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 265)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 5 มิ.ย. 2563 : 13:44
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๑๘๔ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (view: 467)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ (C-Spine)
โพสต์เมื่อ : 29 พ.ค. 2563 : 14:14
ซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับคอ (C-Spine)   (view: 524)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว (Laminectomy Set)
โพสต์เมื่อ : 29 พ.ค. 2563 : 14:11
ซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว (Laminectomy Set)   (view: 438)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อสารหนืบสำหรับผ่าตัดตาสารละลายโซเดียมไฮยาลูโรเนท 1.8% w/v (PE-HA-LURON F 1.8)
โพสต์เมื่อ : 29 พ.ค. 2563 : 14:07
ซื้อสารหนืบสำหรับผ่าตัดตาสารละลายโซเดียมไฮยาลูโรเนท 1.8% w/v (PE-HA-LURON F 1.8)   (view: 435)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อเครื่องตรวจวัดไมโครบิลิรูบินสำหรับเด็กแรกเกิด
โพสต์เมื่อ : 29 พ.ค. 2563 : 14:03
ซื้อเครื่องตรวจวัดไมโครบิลิรูบินสำหรับเด็กแรกเกิด   (view: 540)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ระบบ 2 ความถี่ พร้อมเครื่องดูดควัน
โพสต์เมื่อ : 29 พ.ค. 2563 : 14:00
ซื้อเครื่องตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ระบบ 2 ความถี่ พร้อมเครื่องดูดควัน   (view: 304)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ แผนกห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 1 อาคารบ้านคุ่มพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 29 พ.ค. 2563 : 13:58
จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ แผนกห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 1 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   (view: 431)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV-viral load เเละ HBV-viral load จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
โพสต์เมื่อ : 26 พ.ค. 2563 : 17:11
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV-viral load เเละ HBV-viral load จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding   (view: 363)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียหรือยีสต์ และชุดทดสอบหาความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Identification and Susceptibility test) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 26 พ.ค. 2563 : 17:01
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียหรือยีสต์ และชุดทดสอบหาความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Identification and Susceptibility test) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้   (view: 344)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคายา fosfomycin 4 g injectionด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 26 พ.ค. 2563 : 15:00
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา fosfomycin 4 g injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,824,800.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม   (view: 391)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบชนิดส่องตรวจระบบดิจิตอล (Digital multipurpose fluoroscopy) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 25 พ.ค. 2563 : 18:18
ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบชนิดส่องตรวจระบบดิจิตอล (Digital multipurpose fluoroscopy) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารปร   (view: 273)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถคาดการณ์ระดับความสึกได้ จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 22 พ.ค. 2563 : 14:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถคาดการณ์ระดับความสึกได้ จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (view: 333)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารชีวเคมี และเอนไซม์ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 20 พ.ค. 2563 : 16:12
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารชีวเคมี และเอนไซม์ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ e   (view: 308)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน
โพสต์เมื่อ : 18 พ.ค. 2563 : 15:04
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน   (view: 805)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศชุดป้องกันเชื้อโควิดชนิดคลุมทั้งตัว คอลเวอร์
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ค. 2563 : 15:11
ประกาศชุดป้องกันเชื้อโควิดชนิดคลุมทั้งตัว คอลเวอร์ ออลล์ ตามรายละเอียด   (view: 347)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ
โพสต์เมื่อ : 8 พ.ค. 2563 : 14:47
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ   (view: 745)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 3 เตียง จำนวน 1 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 8 พ.ค. 2563 : 13:13
ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 3 เตียง จำนวน 1 เครื่อง   (view: 398)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 8 พ.ค. 2563 : 13:11
ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง   (view: 262)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ชั้น 5 อาคารอันดามัน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 4 ห้อง
โพสต์เมื่อ : 8 พ.ค. 2563 : 13:08
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ชั้น 5 อาคารอันดามัน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 4 ห้อง   (view: 425)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>