[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อจำหน่าย ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 13 ก.ค. 2563 : 19:08
ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อจำหน่าย ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๓ พื้นที่   (view: 203)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถคาดการณ์ระดับความสึกได้
โพสต์เมื่อ : 8 ก.ค. 2563 : 15:46
ซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถคาดการณ์ระดับความสึกได้   (view: 225)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้ออุปกรณ์ประกอบการทำงานในระบบคีบซีลเส้นเลือด จำนวน 1 ชุด
โพสต์เมื่อ : 8 ก.ค. 2563 : 15:43
ซื้ออุปกรณ์ประกอบการทำงานในระบบคีบซีลเส้นเลือด จำนวน 1 ชุด   (view: 232)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อกระจก จำนวน 8 รายการ
โพสต์เมื่อ : 8 ก.ค. 2563 : 15:41
ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อกระจก จำนวน 8 รายการ   (view: 240)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อครุภะชัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 8 ก.ค. 2563 : 15:38
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 3 เครื่อง   (view: 225)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 8 ก.ค. 2563 : 15:35
ซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง   (view: 197)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถคาดการณ์ระดับความสึกได้
โพสต์เมื่อ : 26 มิ.ย. 2563 : 16:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถคาดการณ์ระดับความสึกได้   (view: 290)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
อุปกรณ์ประกอบการทำงานในระบบคีบซีลเส้นเลือด จำนวน 1 ชุด
โพสต์เมื่อ : 26 มิ.ย. 2563 : 16:01
อุปกรณ์ประกอบการทำงานในระบบคีบซีลเส้นเลือด จำนวน 1 ชุด   (view: 287)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อกระจก จำนวน 8 รายการ
โพสต์เมื่อ : 26 มิ.ย. 2563 : 15:58
ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อกระจก จำนวน 8 รายการ   (view: 424)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 26 มิ.ย. 2563 : 15:56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติพร้อมวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด   (view: 433)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ
โพสต์เมื่อ : 26 มิ.ย. 2563 : 15:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ   (view: 356)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม (MagDEA) จำนวน ๒๘๘ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 26 มิ.ย. 2563 : 10:01
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม (MagDEA) จำนวน ๒๘๘ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 307)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 25 มิ.ย. 2563 : 22:31
ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เเละการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 338)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 24 มิ.ย. 2563 : 16:20
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 328)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดชนิดกัญชา (THC) ในปัสสาวะ ชนิดตลับทดลอง เเละชุดตรวจหาสารเสพติดมอร์ฟีนในปัสสาวะ ชนิดตลับทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 24 มิ.ย. 2563 : 16:16
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดชนิดกัญชา (THC) ในปัสสาวะ ชนิดตลับทดลอง เเละชุดตรวจหาสารเสพติดมอร์ฟีนในปัสสาวะ ชนิดตลับทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 382)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 23 มิ.ย. 2563 : 15:31
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (view: 299)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV-viral load จำนวน ๔๘๐ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 22 มิ.ย. 2563 : 15:19
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV-viral load จำนวน ๔๘๐ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น   (view: 214)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 18 มิ.ย. 2563 : 17:00
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (view: 345)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เช่าระบบจ่ายยากึ่งอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 จำนวน 1 ระบบ
โพสต์เมื่อ : 12 มิ.ย. 2563 : 15:27
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จะเช่าระบบจ่ายยากึ่งอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 จำนวน 1 ระบบ เฉลี่ยประมาณการให้บริการ 30,000 ใบสั่งยา / เดือน คิดเป็นราคาต่อหน่วยเป็นเงิน 10.- บาท/ใบสั่งยา ในวงเงิน 3,600,000.-บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน   (view: 286)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ 10 ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 10 มิ.ย. 2563 : 15:14
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ 10 ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (view: 597)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>