[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่
โพสต์เมื่อ : 7 ก.ค. 2559 : 12:10
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานการกุศล
โพสต์เมื่อ : 7 ก.ค. 2559 : 11:43
โครงการปั่นจักรยานการกุศล ระดับความร่วมมือนานาชาติ Ride For Fund 7 days Apex 850  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนออกเสียงประชามติ
โพสต์เมื่อ : 6 ก.ค. 2559 : 10:50
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเชิญชวน ออกเสียงประชามติ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
สสจ.ภูเก็ตและ รพ.วชิระภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมวิชาการยาเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 17
โพสต์เมื่อ : 4 ก.ค. 2559 : 13:29
นที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2559 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ การประชุมวิชาการยาเสพติดระดับชาติ ครั้งที่17  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอาสาโฆษกรัฐบาล
โพสต์เมื่อ : 30 มิ.ย. 2559 : 15:28
พญฺ ชัญญาวีร์ นารีจรูญศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้าน พ.ร.ส. และโฆษกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดร. เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยโฆษกด้านนักข่าวสัมพันธ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคุณธรรม จริยธรรม เขต 11
โพสต์เมื่อ : 30 มิ.ย. 2559 : 13:35
รพ.วชิระภูเก็ต เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต จัดแสดงนิทรรศการ ในการประชุมคุณธรรม จริยธรรม เขต 11  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ
โพสต์เมื่อ : 28 มิ.ย. 2559 : 14:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์และนักวิชาการการเงินและบัญชี  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
(เผยแพร่ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 23 มิ.ย. 2559 : 19:24
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง นำทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วย LTC
โพสต์เมื่อ : 23 มิ.ย. 2559 : 09:45
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ทพญ. พรรณี ไชยมณี หัวหน้างานทันตกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง นำทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ LTC ประกอบด้วย เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย และนักวิชาการสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมโครงการ " ดับจิต ดับใจ ดับภัยบนท้องถนน "
โพสต์เมื่อ : 23 มิ.ย. 2559 : 09:43
21 มิถุนายน 2559 ดร.เรื่องสิทธิ์ เนตรนวลใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการลด-ละ-เลิกบุหรี่ สุรา และยาเสพติด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ดับจิต ดับใจ ดับภัยบนท้องถนน” ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต รับโล่รางวัล รพ.ดีเด่นด้านการพัณนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
โพสต์เมื่อ : 23 มิ.ย. 2559 : 09:40
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายการพัฒนาระบบการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ พร้อมมอบโล่รางวัลแก่โรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่น ในโครงการปลูกถ่ายไต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต รับมอบภารกิจจากเขต 11 จัดอบรม วิจัย R2R
โพสต์เมื่อ : 23 มิ.ย. 2559 : 09:38
21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำและการนำเสนออย่างเป็นระบบ ระยะที่3 " จัดโดยเขตสุขภาพที่ 11  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต รณรงค์ " 3 เก็บพิชิต 3 โรค " ต่อเนื่องอย่างเข้มข้น
โพสต์เมื่อ : 20 มิ.ย. 2559 : 00:44
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ นำโดย ดร.เรืองสิทธิ์ เนตรนวยใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนำสมาชิกสหวิชาชีพ ลงพื้นที่รณรงค์กิจกรรม " 3 เก็บ พิชิต 3โรค" อย่างเข้มข้นต่อเนื่องเร่งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุง ลงพื้นที่ดำเนินการ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสต์เมื่อ : 17 มิ.ย. 2559 : 16:08
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อยา Recombinant antihemophilic factor VIII 500 IU (sterile preparation for injection) จำนวน 800 vial โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1
โพสต์เมื่อ : 16 มิ.ย. 2559 : 14:57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 305 รายการ
โพสต์เมื่อ : 15 มิ.ย. 2559 : 15:05
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 305 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยเชี่ยวชาญเฉพาะโรคสตรี
โพสต์เมื่อ : 13 มิ.ย. 2559 : 10:22
วันที่ 12 มิถุนายน 2559 นพ. ทัปปณ สัมปฑณรักษ์ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยเชี่ยวชาญเฉพาะโรคสตรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร. นภัทร พาณิชการ รองหัวหน้าสถาณการแพทย์ไทยประยุกต์ คณะแพ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต รณรงค์ต่อเนื่องเข้มข้น " 3 เก็บ พิชิต 3 โรค"
โพสต์เมื่อ : 13 มิ.ย. 2559 : 10:20
วันที่ 11 มิถุนายน 2559 กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องเข้มข้น กับการรณรงค์ " 3 เก็บ พิชิต 3 โรค" ทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณถนนพูนผล ซอย 5,7,9,11 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ได้ทำการประชาสัมพ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต เข้าร่วมงานกับภาคีเครือข่าย ( อปท.) ในพิธีเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
โพสต์เมื่อ : 11 มิ.ย. 2559 : 15:55
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13:30 น. พญ. ชัญญาวีร์ นารีจรูญศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีเปิด " ศูนย์พักกายใจ ณ เขาล้อม" ที่เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต รับการตรวจเยี่ยมจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 11 มิ.ย. 2559 : 15:53
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นพ. กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ นพ.อนุชา เศรษเสฐียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและคณะ นพ. เจษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศน์ เขตบริการสุขภาพที่ 11 เข้าตรวจเยี่ยม รพ. วชิระภูเ  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/68 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>