[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
โพสต์เมื่อ : 26 พ.ค. 2559 : 13:29
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ รองผู้อำนวยการ รพศ/รพท. ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ : 26 พ.ค. 2559 : 09:31
วันที่ 25-26 พ.ค. 2559 ชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป จัดโครงการ "แลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ รองผู้อำนวยการ รพศ/รพท." ประจำปี 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร และรองผู้อำนวยการ รพศ/รพท. ทั่วประเทศเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฐมนิเทศน์ ข้าราชการบรรจุใหม่ ในหลักสูตร " การเป็นข้าราชการที่ดี"
โพสต์เมื่อ : 25 พ.ค. 2559 : 09:50
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 11 เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท โครงการปฐมนิเทศน์ ข้าราชการบรรจุใหม่ ในหลักสูตร " การเป็นข้าราชการที่ดี" ซึ่งจัดขี้น ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน จังหวัดภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดงาน วันขอบคุณผู้บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 49 ปี ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 24 พ.ค. 2559 : 09:37
วันนี้ (23 พ.ค.59) ที่ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันขอบคุณผู้บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 49 ปี ธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมมอบของที  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรณรงค์ " 3 เก็บ พิชิต 3 โรค " ต่อเนื่องในชุมชน
โพสต์เมื่อ : 24 พ.ค. 2559 : 09:35
วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 กลุ่มบริการด้านปฐมภูมิ นำโดย นายปรีชา ร่างมณี นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นำทีมสหวิชาชีพ รณรงค์ " 3 เก็บ พิชิต 3 โรค " ณ ศาสนสถาน สำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์และชุมชนบริเวณรอบๆ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม " DJ Teen Stop Teen Mom "
โพสต์เมื่อ : 24 พ.ค. 2559 : 09:25
รพ.วชิระภูเก็ต มอบหมาย หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการเลิกบุหรี่ สุรา และยาเสพติด เป็นวิทยากร ในกิจกรรม " DJ Teen Stop Teen Mom "  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
มุมพักผ่อนในโรงพยาบาล
โพสต์เมื่อ : 19 พ.ค. 2559 : 16:36
งานสวนสนามและสิ่งแวดล้อม รพ.วชิระภูเก็ต ได้ทำการปรับปรุงสถานที่ภายในโรงพยาบาล ให้ผู้รับบริการได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในระหว่างรอรับบริการ โดยวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำมาตกแต่งสถานที่นั้นเป็นวัสดุเหลือใช้ภายในโรงพยาบาล  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ โรคฮีโมฟีเลีย
โพสต์เมื่อ : 18 พ.ค. 2559 : 14:20
18 พ.ค.59 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยนายแพทย์ อนุชิต ชูเวทย์ ร่วมกับบริษัท Baxalta จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ โรคฮีโมฟีเลีย ให้กับผู้ป่วยและคนในครอบครัว เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันของครอบครัวผู้ป่วย ณ อาคารบ้าน  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 17 พ.ค. 2559 : 19:30
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต โดยศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ และศูนย์ปฎิบัติการเลิกบุหรี่-สุรา และยาเสพติด เข้าร่วมประชุม กับชมรมบริหารบุคคลจังหวัดภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 17 พ.ค. 2559 : 11:39
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา14:00 นายแพทย์นพพล ธาดากุล กุมารแพทย์ หัวหน้าศูนย์รับบริจาคและแลูกถ่ายอวัยวะ และ ดร.เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการเลิกบุหรี่ สุราและยาเสพติด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับเชิญจากชมรมบริหารงาน  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมปั่นจักรยาน Biker de Vajira จัดปั่นจักรยานร่วมกับ ชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งตรวจสุขภาพและเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ที่ สถานอนุบาลผู้สูงอายุป่าคลอก
โพสต์เมื่อ : 17 พ.ค. 2559 : 11:36
วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 06:00 น. นพ. เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยรองประธานชมรมปั่นจักรยานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ( ชมรม Biker de Vajira) พญ.ชัญญาวีร์ นารีจรูญศักดิ์ และภก.สุวิมล อนันต์ศิริพันธ์ นำสมาชิกชมรมฯ พร้อมทั้งพ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
[แฟ้มข่าว] “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต วางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา โรงพยาบาลฉลอง”
โพสต์เมื่อ : 17 พ.ค. 2559 : 11:23
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลป่าตอง และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฉลอง ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา โรงพยาบาลฉลอง โดยนายสมหมาย ภาษี อดีตรัฐม  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
(เผยแพร่ร่าง)ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่2)
โพสต์เมื่อ : 16 พ.ค. 2559 : 19:11
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณการจัดซื้อ 488,997 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ พนักงานกระทรวง ครั้งที่ 1
โพสต์เมื่อ : 12 พ.ค. 2559 : 14:14
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
แบบฟอร์มส่งผลงาน โครงการมหกรรมคุณภาพและวิชาการ เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2559
โพสต์เมื่อ : 12 พ.ค. 2559 : 09:52
โครงการมหกรรมคุณภาพ งานวิจัย และประชุมวิชาการ การจัดการความรู้ ประจำปี 2559 เขตสุขภาพที่่ 11  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ
โพสต์เมื่อ : 10 พ.ค. 2559 : 15:58
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดังนี้ 1)กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม จำนวนประมาณการจะซื้อ 8,000 รีม 2)กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม จำนวนประมาณการจะซื้อ 700 รีม  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 34 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 26 เม.ย. 2559 : 09:28
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 34 เครื่อง  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
(เผยแพร่ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 25 เม.ย. 2559 : 17:48
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจและหลอดลมพร้อมระบบวิดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ขยายเวลารับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 22 เม.ย. 2559 : 16:39
ขอขยายเวลารับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถสมัครได้ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 เมษายน 2559  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.วชิระภูเก็ต เปิดให้บริการหอผู้ป่วยหนักระบบทางเดินหายใจ ( R.C.U.)
โพสต์เมื่อ : 18 เม.ย. 2559 : 14:38
วันที่ 11 เมษายน 2559 นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ รองผู้อำนวยการ นายสมบูรณ์ หวังแต่ธรรม รองผู้อำนวยการ นางสุธิดา ฉั่วดำรงกุล รองผู้อำนวยการ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และเปิดการให้บริการหอผู้ป่วยหนัก  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/64 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>