[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : การแก้ไขการพูดปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 6 พ.ย. 2551 : 10:40 หมวด บริการจากใจ


การแก้ไขการพูด
     เป็นการบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการสื่อสารโดยใช้การพูดในผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เช่นเด็กพูดช้า พูดไม่ชัด เด็กออทิสติก ดาวน์ซินโดรม สมองพิการ พูดติดอ่าง หรือผู้ใหญ่ที่มีปัญหาด้านการพูด เช่นออกเสียงไม่ได้  พูดไม่ชัด ไม่เข้าใจภาษา  เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ  ที่คลินิกแก้ไขการพูด แผนกหู คอ จมูก  อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 4  ที่โทร  076 – 361234 ต่อ 1283 ค่ะ


เข้าชม : 63355 เรื่องล่าสุดใน หมวด บริการจากใจ

บริจาคโลหิต ( 6 ก.ย. 2555 : 10:09)