[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ครุภัณฑ์การแพทย์ / เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 6 ก.ย. 2555 : 11:12 หมวด รู้จักโรงพยาบาล


ครุภัณฑ์การแพทย์ / เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  •  Electrodiagnostic study  equipment

ขีดความสามารถ

  1. ตรวจวินิจฉัยคลื่นไฟฟ้า
  2. เส้นประสาทส่วนปลายและกล้ามเนื้อ
  3. คลินิกลดเกร็ง
  4. การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระบบประสาท
  5. การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระบบกระดูก โครงร่าง กล้ามเนื้อ
  6. การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยเด็กสมองพิการ,พัฒนาการล่าช้า,ออทิสติก


เข้าชม : 29635 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล