[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 

  

ฝ่ายสุขศึกษา

งานบริการสุขศึกษาและฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาปรับเปลี่ยนหรือสร้างเสริมพฤติกรรมของประชาชน ชุมชน หน่วยสุขศึกษาเคลื่อนที่ กิจกรรมรณรงค์ด้านสาธารณสุข ผลิตสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
(อ่าน : 2704)

กลุ่มงานวิสัญญี

ให้บริการระงับความรู้สึกทุกชนิด ทั้งยาสลบทั่วไปและยาชาเฉพาะที่ แก่ผู้เข้ารับการผ่าตัด ทุกระบบ
(อ่าน : 2917)

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มงานรังสีวิทยามีหน้าที่ให้บริการด้านรังสีวินิจฉัยแก่ผู้มารับบริการ ทั้งการตรวจวินิจฉัยเพื่อวิเคราะห์โรค(Diagnosis) และการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาโรค(Check UP) โดยใช้การตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ การตรวจ ด้วยเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป และการตรวจเอกซเรย์พิ
(อ่าน : 4425)

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคทางหู คอ จมูก และให้บริการตรวจการได้ยิน การสื่อความหมาย ในวัน - เวลาราชการ และรับปรึกษา กรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
(อ่าน : 3041)

กลุ่มงานจักษุวิทยา

ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยทางตา ทุกวันในเวลาราชการ และให้บริการรับปรึกษากรณีฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านบริการ ตรวจวินิจฉัย ให้การรักษาและผ่าตัด ด้วยเครื่องมือพิเศษ
(อ่าน : 3571)

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ให้การตรวจวินิจฉัย รักษาแก่ผู้ป่วยนอก - ใน ทำหัตถการ เกี่ยวกับโรคกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ โรคทางกระดูกและข้ออื่น ๆ
(อ่าน : 5592)

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ประกอบด้วย งานตรวจโรคผู้ป่วยนอก - ใน, คลินิกพิเศษ, คลินิกสุขภาพเด็กดี, งานส่งเสริมสุขภาพ และให้ภูมิคุ้มกัน
(อ่าน : 2923)

กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม

กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม ประกอบด้วย ห้องฝากครรภ์, งานวางแผนครอบครัว, งานห้องผ่าตัด, งานห้องคลอด, งานผู้ป่วยใน - ผู้ป่วยนอก, งานคลินิกพิเศษ
(อ่าน : 5582)

กลุ่มงานอายุรกรรม

กลุ่มงานอายุรกรรม ประกอบด้วย งานโรคผิวหนัง, โลหิตวิทยา, โรคไต, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคทรวงอกและปอด, โรคทางเดินอาหาร, โรคต่อมไร้ท่อ, ความดันโลหิตสูง
(อ่าน : 3157)

กลุ่มงานศัลยกรรม

กลุ่มงานศัลยกรรม ประกอบด้วย งานผ่าตัด, งานผู้ป่วยวิกฤต, ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง, ศัลยกรรมระบบประสาท
(อ่าน : 2954)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>