[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 

  

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
(อ่าน : 26135)

ข้อมูลสถิติทางคลินิกที่น่าสนใจของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เช่น โรคของผู้ป่วยนอกที่มีความสำคัญ* 5 อันดับแรก
(อ่าน : 4084)

การฝึกอบรมหรือการเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม

สถานศึกษาที่ส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(อ่าน : 4480)

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ระบบบริการการแพทย์การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต มีเครือข่ายโรงพยาบาล 6 แห่ง
(อ่าน : 15539)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>