วันมหิดล
© 2014 โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข