สวัสดีปีใหม่ 2558

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข