๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ลงนามถวายพระพร เข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข